Home > Noord-Hollandpad E08

Noord-Hollandpad E08

Het Noord-Hollandpad wordt aangeboden door de Provincie Noord-Holland

Het Noord-Hollandpad is een gemarkeerde lange- afstand-wandelroute (circa 270 kilometer) van Wieringen of Texel naar het Gooi. De route loopt over slingerende dijken, langs kaarsrechte kanalen, over boerenland, hekjes met en zonder overstapjes, rustige landwegen, voet- en fietspaden. Tijdens deze wandeling maakt u kennis met Hollandse luchten, wisselende vergezichten, kleurige bollenvelden in het voorjaar en de alom aanwezige natuur, waar u vaak alleen maar wandelend kunt komen.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Etappe 08 (Driehuizen-Krommenie) van het Noord-Hollandpad
Startpunt: Kruising Oostdijk-Driehuizerweg in Driehuizen, bij het infopaneel Noord-Hollandpad
Eindpunt: NS-station Krommenie
Afstand: 22 km
Gps-navigatie: Klik hier om deze route te downloaden naar gpx

printbare routebeschrijving downloaden

Banjeren door oeverlanden
De wandeling gaat eerst de Schermer door, een 17e-eeuwse droogmakerij met rechte vaarten en wegen. Dan gaat het met het pontje over het Noordhollandschkanaal naar Akersloot om vandaar door de grillige oeverlanden van het Alkmaarder- & Uitgeestermeer te banjeren, langs de oude strandwallen, molens en gemalen van Dorregeest en Uitgeest. Speciaal voor deze route zijn doodlopende voetpaden door veenpoldertjes en over graskades met elkaar verbonden. De eerste zeedijk pakken we onder Uitgeest op: de Lagendijk. In de middeleeuwen opgeworpen om het via de Krommenie oprukkende water van het IJ en de achterliggende Zuiderzee tegen te houden. Later, na de afdamming van de Krommenie en de inpoldering van het IJ is hij zo verlaagd dat hij nauwelijks meer als dijk te herkennen is. Vanaf Fort Krommeniedijk – onderdeel van de Stelling van Amsterdam – lopen we via paden en bebouwde kom naar station Krommenie. De route start bij het de brug / wachthuisje. Daar vindt u ook het informatiepaneel over deze etappe.

Let op: Alternatieve route tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juni)
Tijdens het broedseizoen zijn veel natuurgebieden gesloten en dient u te kiezen voor de alternatieve route(s) (onderdeel van de routebeschrijving, zie link hierboven).

Deze route kan ook in tegengestelde richting worden gelopen. De bijbehorende routebeschrijving vindt u op de website van het Noord-Hollandpad. Hier kunt u ook het gehele GPS-track van alle etappes (inclusief alternatieve routes i.v.m. het broedseizoen) downloaden.