Home > Vissensteert route

Vissensteert route

Deze route wordt aangeboden door VVV Midden-Limburg

Titel:
Vissensteert route
Start- en eindpunt:
 Den Akker 2 in Nederweert
Afstand: 28 km
Beschrijving/markering: Dit is een beschreven route; zie onderstaande link.
Gps-navigatie: Klik hier om deze route te downloaden naar gpx

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Het land van Peel en Maas ligt ingeklemd tussen de Maas en De Peel. Op een betrekkelijk klein gebied komen grote landschappelijke verschillen voor. Veel heidevelden rond het vroegere hoogveengebied van de Peel werden ontgonnen tot landbouwgebied of bebost met naaldbomen. De Peel van vroeger bestaat niet meer. De woesternij van weleer is veranderd in een gebied van landbouw- en veehouderij. Voor de ontwatering van De Peel werden kanalen, vaarten, sloten en greppels gegraven. Veenstroompjes, zoals de Vissensteertlossing, werden gekanaliseerd om het water zo snel mogelijk te kunnen afvoeren.