Home > Tussen Rug en Rijn

Tussen Rug en Rijn

Deze route is ontwikkeld door Het Utrechts Landschap

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Titel: Tussen Rug en Rijn
Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de Rijksstraatweg (N225), ter hoogte van het bord ‘bebouwde kom’ aan de oostzijde van Elst
Afstand: 4 km
Markering/beschrijving: Volg de blauwe markeringen; klik voor de complete routebrochure op de link onderaan.
Gps-navigatie: Klik hier om deze route te downloaden naar gpx

Plantage Willem III ligt op het overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Nederrijn. U wandelt er langs bloemrijk grasland, boomgroepen, heide en struwelen. De gevarieerde begroeiing op de Plantage is van grote betekenis voor vlinders, zandhagedissen, sprinkhanen, muizen, reeën en vogels. Het ecoduct onder de N225 verbindt de bossen op de stuwwal met de natuur in het dal van de Nederrijn. Op Plantage Willem III bevinden zich diverse smeltwaterdalen uit de laatste ijstijd. Door de opvallende hoogteverschillen en het open landschap, doet het haast on-Nederlands aan.

Bron tekst: Stichting Het Utrechts Landschap