Home > Rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer, blauwe route

Rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer, blauwe route

Deze route is ontwikkeld door Het Utrechts Landschap

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Titel: Rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer, blauwe route
Start- en eindpunt: Informatiecentrum Blauwe Balie, Blauwe Kamer 14 in Wageningen
Afstand: 1,2 km
Markering/beschrijving: Volg de blauwe markeringen; deze route is te combineren met de rode route van 1,6 km; klik voor de complete routebrochure op de link onderaan.
Gps-navigatie: Klik hier om deze route te downloaden naar gpx

In de Blauwe Kamer heeft het water van de Nederrijn vrij spel. De zomerdijk is in 1992 afgegraven, zodat het gebied regelmatig overstroomt. Deze rivierdynamiek geeft het landschap vorm en heeft grote invloed op de vegetatie. Er zijn moerassen ontstaan en bloemrijke graslanden met soorten als kruisdistel en kattendoorn. Op diverse plaatsen groeit inmiddels wilgen? en essenbos (ooibos) tussen de meidoornstruwelen. Het rivieroeverreservaat is een nieuw leefgebied geworden voor vogels als de visarend, lepelaar, zilverreiger, taling, kwartelkoning, aalscholver en vele soorten steltlopers.

Bron tekst: Stichting Het Utrechts Landschap