Home > Rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer, rode route

Rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer, rode route

Deze route wordt aangeboden door Het Utrechts Landschap

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Titel: Rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer, rode route
Start- en eindpunt: Informatiecentrum Blauwe Balie, Blauwe Kamer 14 in Wageningen
Afstand: 3 km
Markering/beschrijving: Volg de rode markeringen

De natuur is in de Blauwe Kamer voortdurend in beweging. Deze wandeling voert u over het terrein van de voormalige steenfabriek, met restanten van de bakovens. Vanuit de vogelkijkhut heeft u prachtig uitzicht over het vogelrustgebied.
In de Blauwe Kamer heeft het water van de Nederrijn vrij spel. De zomerdijk is in 1992 afgegraven, zodat het gebied regelmatig overstroomt. Deze rivierdynamiek geeft het landschap vorm en heeft grote invloed op de vegetatie. Er zijn moerassen ontstaan en bloemrijke graslanden met soorten als kruisdistel en kattendoorn. Op diverse plaatsen groeit inmiddels wilgen? en essenbos (ooibos) tussen de meidoornstruwelen. Het rivieroeverreservaat is een nieuw leefgebied geworden voor vogels als de visarend, lepelaar, zilverreiger, taling, kwartelkoning, aalscholver en vele soorten steltlopers.