Home > Sporen van het water

Sporen van het water

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Zeeland

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Titel: Sporen van het water 
Start- en eindpunt: Fietsknooppunt 92 in Nisse
Afstand: 59 km
Markering/beschrijving: Dit is een route over het fietsknooppuntennetwerk. Klik voor de complete beschrijving op de link onderaan.
Gps-navigatie: Klik hier om deze route te downloaden naar gpx

Ooit was Zeeland een moerassig veengebied waar de zee vrij spel had. Het water overspoelde het land voortdurend. Dat zorgde geleidelijk voor nieuwe aanwas in de vorm van schorren en slikken. De eerste bewoners vestigden zich op de hoger gelegen delen, de zogenoemde kreekruggen. Daar was euvele moed voor nodig, want vanaf 1000 na Christus werd Zeeland regelmatig geteisterd door stormvloeden. Rijke Vlaamse kloosters, die veel bezittingen hadden in het Zeeuwse gebied, begonnen in de 12e eeuw met de aanleg van dijken. Zeeland werd daarmee een eilandenrijk. Bij hoge waterstanden en stormvloeden kon het zeewater echter niet meer uitvloeien over de schorren en slikken. In plaats daarvan stuwde het water zich op tegen de dijken. Het gevolg was een reeks dijkdoorbraken en overstromingen. De bevolking ploeterde intussen dapper door, met als belangrijkste wapen: de schop. Zo klom Zeeland langzaam op uit de golven. Deze mooie route leidt je langs dorpen als Nisse, Hoedekenskerke, Ellewoudsdijk en Borssele.

printbare routebeschrijving downloaden