Home > Ga toch fietsen langs de Dollard

Ga toch fietsen langs de Dollard

Deze route is ontwikkeld door het Groninger Landschap en RTV Noord

Titel: Ga toch fietsen langs de Dollard

Start en eindpunt: Gemaal Rozema, A.Verburghwijk 2b in Termunterzijl

Afstand: 62 km; inkorten naar 52 km is mogelijk

Beschrijving/markering: Dit is een beschreven route. Klik voor de routebechrijving op de link onderaan.

Gps-navigatie: Klik hier om de route te downloaden voor gps-navigatie 

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Een ongerept natuurgebied van kwelder en droogvallend wad, doorsneden door geulen. Domein van talloze wad- en watervogels. De Dollard is onderdeel van de Waddenzee, een van de grootste en mooiste natuurgebieden van Europa. De Dollard is vooral uniek door de ontmoeting van zout en zoet. Zout zeewater mengt zich met zoet water uit de Eems en de Westerwoldse Aa. In het brakke getijdenlandschap voelen planten als de zeeaster en vogels als de kluut zich bij uitstek thuis. De kwelders en het wad zijn beschermd natuurgebied. Een groot deel hiervan is in beheer bij Het Groninger Landschap.