Home > Mantingerzand route

Mantingerzand route

Deze route is ontwikkeld door Vakantieoord De Bronzen Emmer

Titel:
Mantingerzand route
Start- en eindpunt:
Vakantieoord De Bronzen Emmer, Mepperstraat 41 in Meppen
Afstand: 18 km
Beschrijving/markering: Dit is een beschreven route. Klik voor de beschrijving op de link onderaan.
Gps-navigatie: Klik hier om deze route te downloaden naar gpx

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Deze route voert langs het Mantingerzand, één van de fraaiste stuifzandgebieden in ons land. Het Mantingerzand en is ontstaan door het steken van heideplaggen en overbeweiding door schapen. Hierdoor werd aan de deklaag zoveel schade toegebracht dat de onderliggende zandlagen, die zich in de laatste ijstijd hebben afgezet, vrij kwamen te liggen. waardoor zandverstuivingen ontstonden. Het Mantingerzand stamt uit de Middeleeuwen en is dus ontstaan door menselijk ingrijpen in de natuur. Daar de zandverstuivingen steeds groter werden is men, om deze te beteugelen, eind negentiende eeuw met de aanplant van eiken en grove dennen begonnen. Ook heeft men jeneverbes geplant die uitsluitend op het stuifzand groeit.

printbare routebeschrijving downloaden