Home > Zwart Water

Zwart Water

Deze route is ontwikkeld door Het Limburgs Landschap

De website van Het Limburgs Landschap wordt op dit moment vernieuwd. De routes van deze organisatie zijn daarom tijdelijk niet te downloaden. Excuses voor het ongemak.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de Schandeloselaan bij het stadsbos in het natuurgebied Zwart Water te Venlo
Afstand : 5 km

U maakt gedurende de wandeling automatisch kennis met het werk van Stichting het Limburgs Landschap. Met uw steun kan Het Limburgs Landschap deze fraaie gebieden instandhouden. Zwart Water is niet de naam van het open water in dit natuurgebied. Dat is bij de Venlonaren bekend als de Venkoelen, een verbastering van het woord veenkuilen. Het Zwart Water was, zo is te zien op oude kaarten, een moerassig gebied ter hoogte van waar nu het viaduct van de snelweg ligt bij het Motel van der Valk. De naam van dit gebied herinnert aan dat verdwenen natuurgebied. Meer informatie krijgt u tijdens de route.

Routebeschrijving
* We volgen een gedeelte van de witte wandeling. Vanaf de parkeerplaats rechts het bos in.

1. Schoon vuil
Aan de rechterhand achter de parkeerplaats is in het landschap een lichte verhoging te zien. Hier ligt naoorlogs puin zoals glas, klein huishoudgerei, sintels en as. Vroeger was dit een kleine vuilstort van de stad Venlo. Deze stortplaats is niet verontreinigd. De kosten voor het verwijderen ervan zijn enorm hoog. Daarom is er voor gekozen om de stort af te dekken met bagger residu dat van het Venkoelen-project afkomstig is. Verderop in de beschrijving wordt nader ingegaan op het Venkoelen-project.

2. Munitie
Aan uw linkerhand ziet u aanplant van eik en beuk. In deze omgeving lag veel munitie verspreid uit de tweede wereldoorlog. Dat is naderhand hier verzameld en in springputten tot ontploffing gebracht om het onschadelijk te maken. Vervolgens is er een laag zand op aan gebracht en bos aangeplant. In 2003 zijn zelfs de wegen en padenstelsels nog gecontroleerd op munitieresten en vernieuwd.

* Eerste afslag naar links, de witte route volgen.
* Bij de viersprong naar rechts (witte route). De witte route gaat in een flauwe bocht over van het steenslagpad naar een grazig bospaadje rechts.

3. Braamstruiken
U komt hier veel ondergroei van braam tegen. Door bosbouw-werkzaamheden vindt bodemverwonding plaats. Door deze verstoring krijgen braamstruiken de kans om zich te vestigen.
De stekelige struiken bieden goede schuilplaatsen aan kleine zoogdieren en broedplaatsen voor kleine zangvogeltjes.

* Door de houten sluis, rechtsaf de witte route volgen.

4. Waterplas
Recht tegenover de sluis is er een doorkijkje het weiland in. Daar bevindt zich een waterplas. Deze plas hoort hier niet van nature maar is ontstaan omdat er zand nodig was voor het Venkoelenproject. Het water is een welkom extraatje voor amfibieën en vogels die bij het water op insecten jagen.

* In de bocht volgen we de witte route naar links.

5. Smalspoorlijntje
We lopen nu over een dijkje waar zich vroeger een oude smalspoorlijn bevond. Daar werd keileem over vervoerd van de Ossenberg naar de steenfabriek achter het stadsbos.

* Bij het verharde fietspad verlaten we de witte route en steken we rechtover.

6. Ossenberg
De Ossenberg bestaat uit een aantal bospercelen en heideveldjes met her en der nog kleinschalige landbouw. Een ideaal leefgebied voor de das. Er zijn dan ook een aantal dassenburchten te vinden.

* Bij de T-splitsing naar links.
* Na 50 meter rechts.
* Na de akker het pad links aanhouden.
* Het eerste paadje links het heuveltje op. We stuiten nu op een uitgerasterd weiland en houden de draad aan de linkerhand. We volgen het raster tegen de klok in net zolang totdat we op een breed zandpad uitkomen.

7. Verschraling
Het weiland wordt begraasd door pony’s. Door de begrazing blijft het een arm terrein waardoor heide de kans krijgt zich uit te breiden. Langs de randen komt brem voor die in het voorjaar prachtig felgeel bloeit.

* Aangekomen bij het brede zandpad gaan we naar rechts en steken de verharde weg recht over.
* Na een tientallen meters gaat de weg over in een halfverharde weg. De eerste links en gelijk links aanhouden door de houten slagboom.

8. Verborgen Moeras
Verscholen achter de bomen liggen zompige terreinen: het Schaaps¬broek en het Diepbroek. De naam geeft aan dat het lagergele¬gen drassige ge¬bieden zijn, ideale plekken voor wild om zich schuil te houden.

* Bij de kruising links.
* Voorbij de slagboom links, doorlopen tot vlak voor de haakse bocht voor de verharde weg.
* Hier door het houten sluisje langs het water naar rechts.

9. Venkoelen
U loopt nu langs de Venkoelen. De waterplas ligt in een oude maasbedding. In de loop van duizenden jaren is die geleidelijk dichtge¬groeid. De plantenresten vorm¬den een veenlaag. Deze laag is er gedeeltelijk uitgehaald door bewoners uit de streek tot in het begin van de 19e eeuw. De plas is ontstaan door vervening. Omdat men het water wilde gebruiken als visvijver, heeft men het water 'bekalkt'. Dit had zeer nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit. De veenlaag op de bodem werd aangetast door de reactie met het kalk met als resultaat dat er nauwelijks meer leven te vinden was. Het Venkoelen-project behelsde een grootscheepse restauratie van de plas door de bovenste veenlaag te verwijderen en de plas te vergroten. Tegenwoordig is de Venkoelen bekend vanwege de paddentrek. In het voorjaar wordt de weg ’s nachts afgesloten voor verkeer. Het is een goede voortplantingplek vanwege de verbeterde waterkwaliteit.

* Bij een aantal bankjes en na een slootje gaat het paadje over in een steenslag pad.
* Bij de kruising naar links. Steek de verharde weg over en u bent weer bij de parkeerplaats.

Download hier de routebeschrijving van Het Limburgs Landschap
Download hier het routekaartje van Het Limburgs Landschap
Klik hier voor de website van Het Limburgs Landschap