Home > De Banen

De Banen

Deze route is ontwikkeld door Het Limburgs Landschap

De website van Het Limburgs Landschap wordt op dit moment vernieuwd. De routes van deze organisatie zijn daarom tijdelijk niet te downloaden. Excuses voor het ongemak.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Afstand: 7 km (inkorting tot 4 km is mogelijk)
Start: Parkeerplaats van dagcamping de Houtsberg aan de Banendijk te Nederweert-Eind
Let op: Aangepast schoeisel aanbevolen

Een mooie avontuurlijke wandeling met veel afwisseling. Sommige gedeeltes van de wandeling wordt er echt gestruind door kniehoog gras als er nog niet gemaaid is. Het kan ook zijn dat u over een draadje moet stappen. In het gebied liggen bijzondere vennen omringd door verlanding. Naast de bossen liggen beschutte, afwisselend ruige en grazige vegetaties. Behalve vennen heeft het gebied nog meer te bieden. Er liggen overal verspreid paddenpoelen waar amfibieën de winter overleven en zich voortplanten. Ook vlinders vinden hier een uitstekend leefgebied.

U maakt gedurende de wandeling automatisch kennis met het werk van Stichting het Limburgs Landschap.
Met uw steun kan Het Limburgs Landschap deze fraaie gebieden instandhouden.

Routebeschrijving
* Vanaf de parkeerplaats lopen we naar de verharde doorgaande weg. Hier slaat u rechts af en volgt gedeeltelijk de Rietbeekroute.
Aan de linkerhand liggen weilanden. Hierna gaat u meteen de eerste links het bos in en volgt het pad langs het raster op.

Het raster omringt een begrazingsterrein. Hier houden verschillende soorten vee door hun graasgedrag het terrein open. De koeien, paarden of schapen verblijven hier het hele jaar. Zonder grazers was het gebied snel helemaal begroeid geraakt met struiken en bomen. Aan de linkerhand bevindt zich een hakhoutwal. Deze boom- en struikpartij wordt regelmatig 'teruggezet' (afgesnoeid). De stammen lopen weer uit en zo blijft de dichte houtwal in stand. Vogels profiteren hiervan. Bij het bankje gekomen heeft u uitzicht op het ven De Banen.  Als u goed kijkt kunt u aan de overkant de vogelkijkhut zien. De route leidt u daar straks langs. Aan de linkerhand ligt een ven met gagel. Deze plant werd vroeger gebruikt als smaakmaker en conserveringsmiddel in bier.

* Na de houten slagboon rechtsaf de Visdijk op.
* Het eerste pad voor de sloot rechtsaf. (Er staat een bordje van Het Limburgs Landschap)
* U volgt het raster en gaat bij een houten klaphek het begrazingsterrein binnen.
* U volgt het pad (tegenovergestelde richting van de Rietbeekroute) tot aan het volgende klaphek.
* Doorlopen tot aan de Rietbeek en daar rechtsaf slaan, langs de beek op.

Onderweg zal u het grote landschappelijke contrast tussen de landbouwgronden en het natuurgebied opvallen. De waterhuishouding is in de Banen zo geregeld dat het natuurgebied alleen te maken krijgt met kwelwater (aan de oppervlakte komend grondwater) en regenwater. Het blijft dus gebiedseigen.

* U volgt het pad langs de beek tot de aanwijzing 'Vogelkijkhut van Het Limburgs Landschap' (met pijltje naar links). U gaat zo over de Rietbeek .

Als u echter op dit punt eerst een klein stukje naar rechts gaat komt u bij de Vogelkijkwand uit. Hier heeft u ook al een mooi uitzicht op De Banen. U vervolgt dan later de route richting de vogelkijkhut. De vennen liggen in een oorspronkelijk beekdal in een laagte. Deze laagte is gedurende duizenden jaren natter geworden en dichtgegroeid met veen. In de Middeleeuwen begon men met de ontvening van het gebied. De droogvallende oever van De Banen is een groeiplaats van planten die kenmerkend zijn voor het bijzondere oeverkruidverbond. Deze plantengemeenschap komt maar op een paar plekken in Nederland voor en bestaat onder andere uit pilvaren, moerashertshooi en kruipende moerasweegbree. Door hun uitbundige bloei kunnen ze de oever omtoveren in een bloemenzee.

* Met de beek aan uw rechterhand vervolgt u het pad richting de vogelkijkhut.

In deze omgeving komen de bruine kiekendief en waterral vrijwel ieder jaar tot broeden. Op de vennen zwemmen grauwe ganzen en dodaarzen. In het voorjaar blijven soms zwarte sterns pleisteren.

* Na de vogelkijkhut blijft u de beek volgen, helemaal tot aan de verharde weg.
* Op de verharde weg gaat u naar rechts, de beek over.

Let op
Voor een verkorte route (4 km) kunt u de verharde weg blijven volgen totdat u vanzelf aan uw linkerhand weer de parkeerplaats bij de dagcamping ziet.

Vervolg van de 7 km wandeling
* Wanneer u de beek over bent, slaat u links af langs een houten slagboom.

U bevindt zich nou op het Vlakwater. De vennen en plassen werden uiteindelijk op grote schaal drooggelegd. Uitgestrekte landbouwgronden zoals het Vlakwater zijn hiervan het resultaat. Gelukkig zijn er hier en daar nog waardevolle natuurterreintjes overgebleven.

* Aan het einde van het pad op de T-splitsing naar links en meteen naar rechts tussen de beekjes door. U loopt rechtdoor met de beek aan uw linkerhand. De bosjes in de omgeving vormen het leefgebied van een reigerkolonie.
* U volgt het schouwpad tot aan de verharde weg. Wanneer er nog niet gemaaid is, kan het zijn dat u door ruigte struint en een draadje moet overstappen.
* Rechtsaf de Vlakwaterweg op. Voor de bosrand slaat u rechtsaf (de Houtsbergroute).

In het bos aan uw rechterhand zitten dassenburchten.

* U volgt de weg rechtdoor langs de akkers op door het bos totdat de weg overgaat in een asfaltweg. Rechtdoor langs het huis op. U volgt de Houtsbergroute rechtdoor.
* Aan het einde bij de T-splitsing naar links en u komt weer bij de parkeerplaats van de dagcamping uit.

Download hier de routebeschrijving van Het Limburgs Landschap
Download hier het routekaartje van Het Limburgs Landschap
Klik hier voor de website van Het limburgs Landschap