Home > Molenroute Schiedam en Midden-Delfland

Molenroute Schiedam en Midden-Delfland

Deze route is ontwikkeld door het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Deze fietsroute (43 km) neemt u mee door de jenever­ geschiedenis van Schiedam en de groene polders van Midden­ Delfland. De route start in Schiedam en loopt via Vlaardingen, Maassluis en Schipluiden door Midden­Delfland terug naar de binnenstad van Schiedam. Het is ook mogelijk om een verkorte route (28 km) te volgen.

Leve de Molens!
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van drie fietsroutes die in het kader van het themajaar ‘Leve de Molens!’ (2011) zijn uitgegeven door provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie over het themajaar ‘Leve de Molens!’ en de verschillende activiteiten die rond dit thema worden georganiseerd, kunt u terecht op Levedemolens.nl

Molengeschiedenis Schiedam
Aan het einde van de 18e eeuw stonden er zo’n twintig molens in Schiedam. Tegenwoordig zijn daar nog zes karakteristieke molens van terug te vinden.

Molens en jenever
De molens zijn een tastbare herinnering aan de jenevergeschiedenis van Schiedam. In de 18e en 19e eeuw maalden deze molens graan, een belangrijke grondstof voor de moutwijn die in de ruim vierhonderd jeneverbranderijen in Schiedam werd geproduceerd. In deze tijd groeide Schiedam uit tot het middelpunt van de jeneverindustrie in de wereld. Door de stilgevallen drankimport uit Frankrijk kon Schiedam profiteren van een stijgende vraag naar jenever. Bovendien gingen reders en vissers op zoek naar nieuwe inkomsten omdat de opbrengsten uit de haringvisserij sterk terug liepen. Het produceren van jenever bleek erg lucratief en deze Schiedamse specialiteit werd wereldwijd geëxporteerd.

Hoogste molens ter wereld
Om in de stad wind te kunnen vangen moesten de wieken van de Schiedamse molens ver boven de bebouwing uitsteken; zo werden de molens in de Schiedamse binnenstad de hoogste ter wereld

Start- en eindpunt: VVV Schiedam, Buitenhavenweg 9
Afstand: 43 km.

1. Steek de drukke straat over en ga linksaf (Gerrit Verboonstraat).
2. Steek het water over en ga bij de eerste straat rechtsaf (Lange Nieuwstraat).
3. Eerste weg rechts (Griffioenstraat).
4. Einde weg links (Lange Haven).
5. Bij de derde straat linksaf (Walvisstraat).
6. Sla bij de molen rechtsaf (Westvest).
7. Tweede straat rechts (Korte Haven).
8. Einde van de straat linksaf over het bruggetje.
9. Voorbij De Korenbeurs direct rechts de brug over.
10. Na de brug direct links (Nieuwe Sluisstraat).
11. Sla rechtsaf (Brede Marktsteeg).
12. Einde straat links (Grote Markt).
13. Eerste straat links (Ooievaartsteeg, gaat over in Vijgensteeg).
14. Eerste straat rechts (Groenweegje).
15. Eerste straat rechts (Sint Anna Zusterstraat).
16. Einde straat links (Schie).
17. Na molen De Kameel de weg naar links volgen (Schie gaat over in Noordvest).
18. Vervolg uw weg over de Noordvest.
19. Na molen De Noord eerste rechts (Spinhuispad).
20. Voor de brug links (Noordvest, gaat over in Vellevest).
21. Vervolg uw weg richting molen De Drie Koornbloemen.
22. Na molen De Drie Koornbloemen rechtsaf en rechtdoor over de rotonde (Vlaardingerstraat, gaat over in Vlaardingerdijk).
23. Na de rotonde eerste straat rechts (P.J. Troelstralaan, gaat over in van der Brugghenlaan).
24. Na 600 meter komt u bij een kruispunt. Ga rechtdoor en sla na het kruispunt linksaf (Laan van Spieringshoek).
25. Eerste afslag rechts het fietspad op (Poldervaartpad).
26. Na de brug rechtsaf, daarna onder het spoorviaduct door.
27. Na het spoorviaduct linksaf (Sportlaan).
28. Blijf de Sportlaan volgen. Houd links aan om het viaduct over te steken (Sportlaan gaat over in Trimpad).
29. Aan het einde van het fietspad linksaf (van Hogendorplaan) en bij de rotonde rechtdoor.
30. Houd rechtdoor aan richting Vlaardingen (Hogendorplaan gaat over in 2e Leyden van Gaelstraat).
31. Na ongeveer 1 km voor de brug rechtsaf (Oosthavenkade, gaat over in Hoflaan).
32. Houd bij einde Hoflaan links aan en fiets in de richting van molen De Aeolus (Westlandseweg).
33. Vervolg uw route over de Westlandseweg.
34. Eerste weg rechts (Trekkade). Blijf het fietspad volgen (2 km), bij Y­splitsing links aanhouden (richting brug en fietsknooppunt 72 ).
35. Linksaf de brug over en volg het fietspad (Broekpolderpad). Na 500 meter bij de T­splitsing linksaf.
36. Blijf het Broekpolderpad rechtdoor volgen tot aan de sportvelden (100 m). Sla bij de sportvelden rechtsaf.
37. Sla voorbij de sportvelden op het kruispunt linksaf.
38. Aan het einde van het fietspad op de T­splitsing rechtsaf (Surfpad).
39. Steek de A20 over en blijf het Surfpad volgen.
40. Steek het water over en blijf het Surfpad volgen (700 meter). Houd rechts aan.
41. Steek het kruispunt rechtdoor over.
42. Bij T­splitsing rechtsaf. Blijf de weg volgen en steek het spoor over.
43. Bij T­splitsing linksaf en blijf deze weg volgen tot de grote weg (Maassluisedijk).
44. Steek de grote weg over en volg de weg naar links.
45. Sla bij de eerste afslag rechtsaf en ga linksaf het Deltapad op. Op het Deltapad na ongeveer 10 meter direct rechtsaf het fietspad op.
46. Voor Cafetaria het Oeverbos rechtsaf het Middenbospad in, na 250 meter linksaf richting het water (richting knooppunt 40).
47. Volg het fietspad langs de Nieuwe Waterweg in de richting van Maassluis (3 km).
48. Sla aan het einde van het fietspad, bij de veerpont, rechtsaf.
49. Volg het fietspad en ga na de spoorwegovergang linksaf.
50. Tweede straat rechts (Haven).
51. Ga bovenaan de heuvel rechtsaf (Zuiddijk) richting Molen De Hoop.
52. Fiets terug over de Zuiddijk en neem de eerste afslag rechts naar beneden (Jokweg, gaat daarna over in Bloemweg en Nieuwstraat).
53. Steek aan het einde van de Nieuwstraat de Markt over en sla na de brug direct rechtsaf (Noordvliet, gaat over in Maassluiseweg).
54. Na ongeveer 800 meter ziet u aan uw rechterhand De Wippersmolen.
55. Blijf de Maassluiseweg volgen tot aan de brug (knooppunt 39 ).
56. Sla bij de brug linksaf (Kerkweg).
57. Volg de Kerkweg (gaat over in ’s Heerenstraat) tot aan het einde van de bebouwde kom (ongeveer 1,5 km).
58. Bij einde bebouwde kom linksaf (Prinses Beatrixlaan).
59. Eerste rechts (Molenweide) en blijf het fietspad volgen (wordt Weidepad).
60. Houd op het Weidepad rechts aan (Kralingerpad, gaat over in Gaagpad en Veldvreugd)
61. Blijf het pad volgen en ga bij de T­splitsing rechtdoor.
62. U passeert nu knooppunt 60 en blijft de weg volgen. Na de speeltuin in de bocht eerste weg rechts (Zouteveenseweg).
63. Bij bebouwde kom ‘de Kapel’ eerste weg links (Oostveenseweg).
64. Bij T­splitsing weg oversteken en rechtsaf het fietspad op (Octave de Coninckpad).
65. Volg het fietspad (600 meter) en sla vlak voor de bebouwing (Schiedam) linksaf het smalle pad in. Daarna rechts aanhouden.
66. Blijf in de haakse bocht naar links het asfaltpad volgen. Einde van de weg rechtsaf (Groeneweg).
67. Bij de T­splitsing rechtsaf (Kerkweg).
68. Na 450 meter eerste links (Joppelaan).
69. Voor de brug rechtsaf het fietspad op, daarna rechtdoor onder het viaduct door (Windas).
70. Einde weg links (Parkweg).
71. Blijf de Parkweg volgen (1 km) en steek de Burgemeester van Haarenweg over.
72. Na molen De Noord (aan uw linkerhand) rechtsaf slaan (Noordmolenstraat).
73. Derde links (de Dam).
74. Derde rechts, direct na de brug (Lange Haven).
75. Blijf de Lange Haven tot aan het einde volgen. Aan de overkant van het kruispunt ziet u VVV Schiedam, het eindpunt van de route.

Klik hier voor de complete routebrochure