Home > Reitdiepgebied

Reitdiepgebied

Deze route is ontwikkeld door Het Groninger Landschap.

Titel: Reitdiepgebied
Start en eindpunt: Buitenplaats Reitdiep, Wolddijk 103 in Groningen (Noorderhoogebrug)
Afstand: ongeveer 30 km.
Beschrijving/markering: Dit is een beschreven route. Klik voor de routebechrijving op de link onderaan.
Gps-navigatie: Klik hier om de route te downloaden voor gps-navigatie

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

De route gaat afwisselend over fietspaden en gewone wegen waarop ook autoverkeer voorkomt. De route gaat door overwegend open terrein; hou daarom rekening met de wind. Mochten de omstandigheden tegenvallen, dan kunt u in Garnwerd voor een korte route kiezen en punten 11 t/m 15 overslaan. De Fetsroute gaat van start bij de Buitenplaats Reitdiep in Noorderhoogebrug. Dit bezoekerscentrum van het Groninger Landschap is in 2010 geopend en is een bezoek meer dan waard. Er is een vrijwilligersteam actief en er worden diverse excursies georganiseerd. 

Het Reitdiepgebied
Als een kronkelend lint stroomt het Reitdiep ten noordwesten van de stad Groningen. Het is de gecombineerde benedenloop van de rivieren De Hunze en Drentsche Aa. De huidige waterloop en alle (dichtgeslibde) kronkels met hun omgeving vormen het Reitdiepgebied. Het geldt als een van de oudste cultuurlandschappen van Europa. 

Oude bewoning
De eerste bewoners vestigden zich op de iets hogere oeverwallen langs De Hunze. Om zich tegen overstromingen te beschermen, hoogden zij hun woonplaatsen op met klei en mest. Zo ontstonden lage woonheuvels: de wierden. Pas vele eeuwen later namen dijken de verdediging tegen de zee van de wierden over. Tot laat in de negentiende eeuw had het Reitdiep een open verbinding met de Waddenzee. De getijdenwerking was tot in de stad Groningen merkbaar.

Markante wierdedorpen
Overal liggen oude landschappelijke structuren hier nog dicht aan de oppervlakte. Vrijwel alle dorpen en gehuchten hebben een wierde als kern. In het midden staat meestal een middeleeuwse bakstenen kerk met een karakteristiek zadeldaktoren. In vele wierdedorpen staat of stond een voornaam huis: een borg. 

Flora en fauna
Ook qua natuur valt in het Reitdiepgebied van alles te beleven. Er zijn bloemrijke hooilanden en slootjes met zwanebloem, egelskop, kikkerbeet en holpijp. In het voorjaar broeden hier talloze weidevogels. In nazomer en herfst trekken grote groepen kieviten en goudplevieren door het Reitdiepgebied. Ze rusten en eten er, voordat ze hun reis vervolgen. Het Reitdiepgebied is een overwinteringgebied voor duizenden eenden (vooral smienten).