Home > Alde Feanen

Alde Feanen

Startpunt: Bezoekerscentrum Nationaal Park Alde Feanen, Koaidyk 8A in Earnewâld
Afstand: 21 km
Gebied: Nationaal Park Alde Feanen
Bijzonderheden: Bij het bezoekerscentrum zijn ook enkele fietsen te huur

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Routebeschrijving
Volg vanaf het bezoekerscentrum de volgende fietsknooppunten: Neem eerst het pontje ‘Hin en Wer’ naast het bezoekerscentrum naar Earnewâld, 38, 36, 35, pontje ‘De Oerhaal’ naar Warten, 33, 32, 31, 30, pontje ‘De Burd’, pontje ‘De Snoeckbears’, 17, 14, 16 en sla rechtsaf richting het bezoekerscentrum.

Fietsen door een wijds landschap
Een rondje door het laagveenmoeras de Alde Feanen, in het hart van Fryslân, maakt duidelijk waarom het gebied de status van Nationaal Park heeft gekregen. Het is een zeer afwisselend natuurgebied met onder andere meren, petgaten, rietlanden, veenplassen, ruigten, struwelen en moerasbossen. Door de uitgestrekte graslanden en de vrijwel ongeschonden horizon geven een impressie van het Friese landschap van weleer.

De grote hoeveelheid water in de Alde Feanen zal je niet ontgaan tijdens de fietstocht: maar liefst 4 keer mag met een pontje het water worden overgestoken. Tijdens het fietsen zijn er tal van bijzondere dieren en plantensoorten aan te treffen: zo broeden er meer dan 100 soorten vogels, die rustig geobserveerd kunnen worden vanuit de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder.

Bezoekerscentrum
De tocht begint bij het bezoekerscentrum, dat zeker een bezoekje waard is. Behalve informatie over het Nationaal Park Alde Feanen zijn er hier tal van activiteiten te doen voor de jeugd, zoals een interactief spel, puzzels en quizzen, en tevens kan een spannend nachtelijk avontuur in een heuse ‘nacht-experience’ worden beleefd.

Deze route is ontwikkeld door It Fryske Gea.