Home > Rink van der Velde Kuier

Rink van der Velde Kuier

Startpunt: Restaurant It Polderhûs in de Veenhoop
Afstand: 6 km
Gebied: Petgatten de Feanhoop
Markering: Volg de paaltjes

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

De Rink van der Velde Kuier, die zowel gefietst als gewandeld kan worden, is vernoemd naar de bekende Friese schrijver, die tot aan 2001 eigenaar was van één van de petgaten en een bijbehorend klein arkje. In 1990 is er een nieuw arkje gekomen. Nadat It Fryske Gea in 2001 eigenaar werd van het petgat en het arkje, heeft Ultsje Hosper, directeur van It Fryske Gea, ervoor gezorgd dat schrijvers en kunstenaars een aantal weken in het arkje mogen wonen en werken. Daarom wordt het ook wel het skriuwersarkje genoemd.

Ook staat er een Amerikaanse windmolen lang de route. Nadat de windmolen in 1963 in verval was geraakt vanwege het elektrisch bemalen van de polder, is het inmiddels mede dankzij It Fryske Gea, gerestaureerd en vervult het wederom een nuttige, waterbeherende functie.

In het natuurgebied de Kraanlannen broedde ooit de kraanvogel- vandaar de naam. De kraanvogel is er al lang niet meer, maar het water- en moerasgebied heeft wel een grote aantrekkingskracht op andere vogels, zoals de fuut, kuifeend, slobeend en bruine
kiekendief.

Let op! De route kan in twee richtingen worden gelopen of gefietst. Wie bij de splitsing kiest om eerst langs het Polderhoofdkanaal te gaan, moet er om denken dat het pad rond de eerste boerderij loopt. Dus voor het hek rechts en niet door het hek. Het pad gaat vervolgens voor de tweede boerderij naar rechts, vlak langs het erf en niet over de zetwal met grazende schapen. Buiten het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) kan ook de route dwars door de Kraanlannen worden gewandeld.

Deze route is ontwikkeld door It Fryske Gea.