Home > Landgoed Mariëndaal

Landgoed Mariëndaal

Deze wandelroute is ontwikkeld door Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Startpunt: parkeerplaats aan de Schelmseweg, Arnhem
Afstand: 3,5 km
Markering: Volg de rode paaltjes
Honden: Aangelijnd toegestaan.
Toegankelijkheid: Het gebied is opengesteld voor wandelaars en fietsers op wegen en paden, van zonsopkomst tot zonsondergang. Wegens de hoogteverschillen is de route ongeschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

Tussen Arnhem en Oosterbeek bezit Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen prachtige landgoederen: Mariëndaal, Lichtenbeek, Boschveld, Warnsborn, Vijverberg, Hoog Erf en Westerheide. Al deze landgoederen bij elkaar noemen we ‘Mariënborn’, naar het voormalige klooster waartoe de gronden behoorden.

Deze wandeling gaat over Landgoed Mariëndaal, vooral bekend om zijn ‘Groene Bedstee’. Het sterk glooiende landschap bestaat uit een afwisseling van bos, fraaie beukenlanen, graslanden en sprengenbeken met vijvertjes.

Onderweg kom je een aantal interessante punten tegen.

Stuwwallenlandschap
Het hoogste punt van Mariëndaal is de Tafellaan (75 meter boven NAP). Het is onderdeel van het hogere gedeelte van de Arnhemse stuwwal, ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien. De landijskap heeft als een soort bulldozer de rivierzanden zijwaarts opgestuwd tot behoorlijke hoogten. De stuwwal van Arnhem is de enige in Nederland die vanuit het zuiden is opgestuwd. Veroorzaker daarvan is de ijslob die om Arnhem heen naar het westen toe boog en het materiaal voor de stuwwal dus noordwaarts opstuwde. De naam ‘Tafellaan’ is ontleend aan de stenen tafel die hier staat. Het tafelblad is een beschadigde grafzerk, afkomstig van het vroegere klooster Mariënborn. De kelkafbeelding op de zerk geeft aan dat het om een priestergraf gaat.

Erosiedal
Het pad loopt nu langs een schitterend dal (rechts), dat zich in de stuwwal ingesneden heeft. Dit erosiedal is ontstaan tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien.

Christuskoepel
U komt nu langs de zogenaamde Christuskoepel. Deze werd in 1939 gebouwd volgens ontwerp van architect Kropholler, naar aanleiding van de oproep van Koningin Wilhelmina tot morele herbezinning. In de koepel liggen drie zwaar beschadigde grafzerken, afkomstig van het oude klooster Mariënborn. De beelden in de koepel stellen de zeven deugden voor: Matigheid, Rechtvaardigheid, Geloof, Hoop, Naastenliefde, Voorzichtigheid en Moed. Aan de buitenkant van de koepel is de tekst ‘Sursum Corda’ aangebracht, hetgeen betekent ‘Verheft uw harten’.

Sprengen
De sprengen waar u nu langskomt zijn gegraven door de kloosterlingen van Mariënborn. Deze beken krijgen het water van de sprengkop: een gegraven bron.

Voormalig landhuis
Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, links na het viaduct, is gevestigd in het voormalige landhuis van de familie Van Eck, tot 1936 eigenaar van Mariëndaal. Het oude klooster Mariënborn heeft dichter naar het pad toe gestaan. Na de parkeerplaats passeert u een fraaie laan van linden met daaronder, in het voorjaar, een rijke groei van speenkruid.

De Groene Bedstee
De Groene Bedstee is een 400 m lange dubbele beukenhaag, aangelegd in 1865 in opdracht van de familie van Eck. De beuken worden nogal eens aangezien voor haagbeuken, maar zijn in feite gewone beuken die op een hoogte van vier tot vijf meter met staaldraad naar elkaar toe zijn getrokken. Door ze jaarlijks te snoeien behouden ze hun bijzondere vorm. Binnen in de tunnel treedt door gebrek aan zonlicht nauwelijks bladgroei op. De winterkoning en de fitis broeden in de Groene Bedstee. Midden in de Bedstee, op de kruising, staat een lindeboom. Deze zou de liefde symboliseren. Geliefden konden en kunnen eronder op een bankje zitten. De graslandjes in de omgeving zijn opgenomen in het verschralingsbeheer. Dit wil zeggen dat na het jaarlijkse maaien het maaisel wordt afgevoerd, waardoor de grond minder voedselrijk wordt en het gras minder dicht. Er staan hier dan ook verschillende kruiden zoals het grasklokje, sint janskruid en duizendblad.

Beukenlanen
Mariëndaal heeft imposante beukenlanen. Dankzij de vruchtbare bodem worden de beuken hier wel 35 tot 40 meter hoog.

Voor meer informatie: Ga naar de website van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.