Home > Ontdek Brabant aan Zee

Ontdek Brabant aan Zee

Deze fietsroute is ontwikkeld door Waterschap Brabantse Delta.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Lengte fietsroute: 24 km
Startpunt: Afvalwaterpersstation Bergen op Zoom van waterschap Brabantse Delta. Wanneer u met de auto bent, kunt u die het beste parkeren bij bezoekerscentrum De Kraayenberg te Bergen op Zoom (Fianestraat). Dit ligt zo’n 200 meter voor het persstation aan de linkerkant van de weg.

Deze fietsroute laat u kennismaken met het werk van waterschap Brabantse Delta. Aan het ’einde’ van de provincie Noord-Brabant ontdekt u al fietsend het Markiezaatsgebied, oftwel: Brabant aan Zee. Onderweg komt u op verschillende plaatsen oog in oog te staan met het werk van het waterschap. Met name het schoonmaken van afvalwater is in dit gebied duidelijk aanwezig. Hierdoor voorkomt waterschap Brabantse Delta dat de natuur wordt vervuild. Langs de route vindt u tal van rustpunten en horecagelegenheden om even op adem te komen.

Waterschap Brabantse Delta wenst u veel leerzaam fietsplezier!

Instructies:
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor


Routebeschrijving:

1. Vanaf de parkeerplaats van het bezoekerscentrum gaat u LA.

Oude zeedijk en afvalwaterpersstation Bergen op Zoom
U fietst langs de oude zeedijk. Rechts ligt de Augustapolder die in 1787 bedijkt is. Rechts van de weg ziet u afvalwaterpersstation Bergen op Zoom. Dit station is onderdeel is van de 60 km lange afvalwaterleiding die van Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath loopt.

2. Einde fietspad LA tot bij links gelegen Beatrixbos.
3. 2e mogelijkheid RA Reimerswaalweg oversteken en fietspad door woonwijk volgen langs de Plaatvliet.

Plaatvliet
De Plaatvliet is één van de vele sloten op de Bergse Plaat die bij het waterschap in onderhoud zijn. De Plaatvliet is de belangrijkste waterafvoer van de Bergse Plaat en de Augustapolder met de daarachter gelegen hogere gronden.

4. Bij T-kruising RA de brug over en meteen daarna LA.
5. Fietspad RD volgen (u kruist een aantal wegen!).
6. Bij winkelcentrum net voor appartementencomplex Penelope LA en vervolgens fietspad RD volgen.

Binnenschelde
Rechts van u ligt, langs de Boulevard, het gedeelte van de Binnenschelde dat vooral voor recreatie gebruikt wordt.

7. Voor heuvel met kunstwerken LA en links van de rijweg gelegen fietspad volgen (bij routeaanduiding fietsroute Brabantse Wal).
8. Einde fietspad RA (weg oversteken). U bent nu op het fietspad in het Reimerswaalpark. Zie informatiebord linkerzijde fietspad bij waterpartij.
—————
De fietsroute loopt bij het einde van het fietspad RD. U kunt echter deels fietsend en deels te voet onderstaande alternatieve route nemen – die loopt door mooi waterrijk gebied achter de woonwijk – en dan de genummerde routebeschrijving weer oppaken bij punt 13.
• Over brug LA het schelpenpad nemen.
• Voor brug RA en het schelpenpad volgen. Het schelpenpad versmalt op een gegeven moment en geldt als voetpad!
• Einde schelpenpad LA brug over.
Vervolg de route bij punt 13.
—————
9. Einde fietspad RD (weg heet hier Lamsoor).
10. RD blijven fietsen, waarbij de route deels uit fietspad en deels uit woonstraat bestaat.
11. Bij huisnr. 2 RA (=vanaf punt 9 gerekend de 4e mogelijkheid RA) en vervolgens direct LA.
12. Einde weg fietspad nemen en LA.

Markiezaatsmeer
Het grotere water links is het Markiezaatsmeer (voormalig schorrengebied) dat door de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal is afgesloten van de Oosterschelde. In het Markiezaatsgebied komen veel verschillende dieren en planten voor en het is een beschermd wetland van internationale waarde.

13. Einde fietspad langs de Binnenschelde LA langs slagboom de Noordlandseweg (dijk) op.

Binnenschelde
Het waterschap zorgt voor de juiste hoogte van het water in de Binnenschelde en let erop dat het water schoon blijft voor planten en dieren om erin te kunnen leven. Via een gemaal bij Noordlandseweg kan water vanuit het Zoommeer in de Binnenschelde gepompt worden. Links van het fietspad is een paaien overwinteringsgebied voor snoeken aangelegd. (Dit is het gebied waar windmolens staan.)

14. Einde weg RA langs een hek over een wildrooster.
15. Volg de asfaltweg en vervolgens het lange fietspad naast de dijk langs het Schelde-Rijnkanaal (Markiezaatskade).
16. Einde fietspad wildrooster over, daarna links aanhouden.
17. Fietspad richting Rilland volgen.
18. Bij de Kreekraksluizen links langs kanaal gaan rijden.

Kreekraksluizen
Bij de Kreekraksluizen bevindt zich een uitzichtpunt en informatie over aanleg sluizencomplex. Bij warm weer zijn hier in het water blauwalgen te zien.

19. Weg afrijden. Na de slagbomen komt u op een t-splitsing, die vlak voor een brug ligt.
20. Voor de brug LA, daarna 2e weg RA (de 1e Hogerwaarddwarsweg); rechts door de bocht de weg volgen.

Hogerwaardpolder
U fietst nu door de Hogerwaardpolder en ziet in deze polder de ontwikkeling van natte natuur door Brabants Landschap, een organisatie die zich inzet voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant.

21. Zeeuwscheweg oversteken (let goed op!) en LA fietspad op. Rechts ligt de Caterspolder die in 1861 is bedijkt.
22. Onder spoorlijn door direct links fietspad volgen (Spoorbaan).

Prins Karelpolder
Rechts richting Woensdrecht ligt de Prins Karelpolder die in 1728 als onderdeel van het Neerland van Woensdrecht herbedijkt werd. (Door stormvloeden in het verleden waren deze gronden eerder verdwenen.) Op de Brabantse Wal ligt hier het landgoed Lindonk.

23. Einde fietspad RD (ANWB-paddenstoel 21991 richting Bergen op Zoom). Links kijkt u over het Markiezaatsgebied. Hier bevond zich vroeger het badstrand De Duintjes dat voor de oorlog druk bezocht werd. De trein stopte er.
24. Op kruispunt LA Vossenweg in.

Ecoduiker
Voordat de weg omhoog loopt fietst u door het beekdal van de Blaffert, een beek die dient om overtollig (regen-)water uit het hoger gelegen gebied af te voeren. Bij het beheer van deze beek staat voor waterschap Brabantse Delta natuurherstel centraal. Onder de spoorweg is een ecoduiker aangelegd. Door deze buis kunnen dieren veilig aan de andere kant van het spoor komen.

25. Bij bord ‘Ondernemers van nature’ LA Hildernisse in. Deze (aanvankelijk) onverharde weg volgen (u kruist spoorbaan Vlissingen – Bergen op Zoom). U passeert de Hoeve Hildernisse (hier rechts
aanhouden) die in de 18e eeuw is gebouwd. Deze boerderij was tot de afsluiting van het oostelijk deel van de Oosterschelde (1983) de enige buitendijkse boerderij van Nederland. Hier reikte de zee tot aan de Brabantse Wal.
26. Op kruispunt LA, Fianestraat volgen. (Op de helling richting deze kruising ligt los grind – oppassen!) Aan uw linkerhand ligt de parkeerplaats van De Kraayenberg. Ongeveer 200 meter verderop ligt aan de rechterkant weer het persstation.

Voor meer fiets-, wandel- of skateroutes in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie (T 076 564 10 00) of klik hier voor de website.