Home > Van rioolrat tot kasteelheer

Van rioolrat tot kasteelheer

Deze route is ontwikkeld door Waterschap Brabantse Delta.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Lengte route: ongeveer 33 km
Startpunt: Voormalig regiokantoor aan de Chaamseweg 18 in Ulvenhout.

Deze fietsroute laat u kennismaken met het werk van waterschap Brabantse Delta. U ontdekt al fietsend waterrijk Breda. De tocht verandert u van rioolrat tot kasteelheer… of andersom! Onderweg komt u op verschillende plaatsen oog in oog te staan met het werk van het waterschap. Met name het kasteel Bouvigne en de Mark kunt u niet missen.

De routebeschrijving begint en eindigt bij het voormalige regiokantoor van waterschap Brabantse Delta in Ulvenhout. Het regiokantoor is inmiddels verhuisd naar het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta in Breda, maar dit heeft geen gevolgen voor de fietsroute.

Het is mogelijk de route op een willekeurige plaats te starten. Langs de route vindt u tal van rustpunten en horecagelegenheden om even op adem te komen.

Waterschap Brabantse Delta wenst u veel leerzaam fietsplezier!

Instructies:
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor


Routebeschrijving:

1. Vanaf de hoofdingang van het regiokantoor gaat u LA de Chaamseweg op.
2. Na ongeveer 100 meter blijft u de bocht naar links volgen tot aan de t-splitsing.
3. Op t-splitsing Chaamseweg / Molenstraat gaat u RA.
4. Na 150 meter LA de Slotlaan in (2e straat).

Chaamse Beek
U passeert het bruggetje over de Chaamse beek. Langs de Chaamse beek is door het waterschap een ecologische verbindingszone aangelegd. Dit is een terrein dat natuurvriendelijk is ingericht en tussen twee natuurgebieden in ligt. Hierdoor worden deze aan elkaar verbonden en kunnen dieren en planten zich over beide gebieden verspreiden.

5. 1e straat LA (Vallei).
6. Blijf de Vallei volgen en ga aan het einde RA (Markdal).
7. Op de t-splitsing met Vinkenbos LA.
8. Na 100 meter LA het Sulkerpad in.
9. U fietst over de brug van de rivier de Bovenmark en gaat vervolgens het 1e fietspad RA.

Meander Bieberg
U fietst langs de plaats waar het waterschap de oorspronkelijke kronkel (meander) in de Bovenmark heeft uitgegraven. Hierdoor is meer ruimte gemaakt voor water dat vanuit België Breda binnenstroomt, zodat wateroverlast in de stad wordt voorkomen. De nieuwe meander loopt parallel aan de Bovenmark, ten noorden van de Reeptiend en het Sulkerpad.

10 Aan het einde LA tot aan de Bouvignelaan.
11 Steek de Bouvignelaan over en ga rechtdoor over het
fietspad dat parallel loopt aan de Duivelsbruglaan.
12 1e kruising LA de Burgemeester Kerstenslaan in.
13 1e splitsing rechts aan houden richting Burgemeester de Manlaan.
14 Na het sportcomplex 1e straat RA de Dr. Schaepmanlaan in.
15 Vervolgens fietst u de rivier Aa of Weerijs over.

Rivier Aa of Weerijs
Waterschap Brabantse Delta laat de rivier Aa of Weerijs weer door het landschap kronkelen. Tussen het Zaartpark (bij het Amphiaziekenhuis, locatie Langendijk) en de A16 heeft de rivier een compleet nieuw aanzicht gekregen. Het waterschap heeft natuurgebieden ingericht en kades verlegd. Hierdoor krijgt de natuur en het rivierwater bij extreme regenbuien meer ruimte.

16. De Dr. Schaepmanlaan gaat over in de Dr. Batenburglaan. Blijf deze volgen en ga met de scherpe bocht naar rechts.
17. Op de kruising Dr. Batenburglaan / Graaf Engelbertlaan gaat u LA de parallelweg op.
18. Na 300 meter RA het fietspad op (bordje Houtakkerstraat).
19. Steek de Graaf Engelbertlaan over en blijf het fietspad volgen langs de Rijsbergseweg (over het viaduct).
20. Op de rotonde RD de Mastbosstraat in.
21. deze volgen. De Mastbosstraat gaat over in de Dr. Struijkenstraat.
22. Indien u aan uw rechterhand een groot grasveld ziet gaat u bij de stoplichten LA de Scharenburgstraat in.
23. De Scharenburgstraat gaat vervolgens over in Heuvelstraat en Tuinzigtlaan. U passeert de studio van Omroep Brabant en begraafplaats Zuylen.
24. Bij de stoplichten RD richting het politiebureau.
25. 1e weg LA de Zandoogjes in.
26. Rijdt RD richting Westerparklaan.
27. Voor de stoplichten RA het fietspad op.
28. Aan het einde bij de stoplichten LA de Baanzicht op.
29. Rij het bouwterrein voorbij en ga bij het 1e kruispunt RA de Heilaarstraat in.
30. Fiets onder het spoor door de Meester Bierensweg in.
31. Bij café De Leeuwerik RA de Overbroek in. De Overbroek gaat over in de Steenakkerstraat (ga het spoor over).
32. Ga de 1e straat LA (Gageldonkseweg).
33. Voor de spoorwegovergang RA de Moskesweg in.
34. Blijf het spoor volgen en ga onder de Noordelijke rondweg door.
35. Ga bij station Prinsenbeek onder de fietsbrug door, steek de Westerhagelaan over en ga LA.
36. Vervolgens kruising Westbroek oversteken.
37. Ga meteen LA richting Volvo Bluekens.
38. Vervolgens 1e weg LA (Koperstraat).
39. Aan het einde RA Moskesbaan volgen.
40. De Moskesbaan gaat over in Grintweg.
41. Aan het einde op de t-kruising Grintweg LA blijven volgen.
42. Voor het viaduct LA Biezenstraat in.
43. Aan uw rechterkant ziet u rioolwaterzuivering Nieuwveer
44. U fietst het terrein van rioolwaterzuivering Nieuwveer op.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer
In West-Brabant spoelen meer dan 1 miljoen mensen elke dag hun afvalwater, afkomstig van de wc, douche en gootsteen, in het riool. Als dat water niet goed wordt schoongemaakt, veranderen rivieren, beken en plassen in stinkende, open riolen die het leven aantasten van planten, vissen, vogels en mensen. Daarom zuivert waterschap Brabantse Delta het rioolwater in 18 rioolwaterzuiveringen en brengt het terug in de natuur. In rioolwaterzuivering Nieuwveer maakt waterschap Brabantse Delta het rioolwater schoon van inwoners en bedrijven uit het Breda, Bavel, Ulvenhout, Galder, Zundert, Achtmaal, Dorst, Rijsbergen, Prinsenbeek, Wagenberg, Terheijden, Zevenbergschen Hoek en Etten-Leur. Deze installatie kan per dag het afvalwater van 500.000 personen verwerken.

45. Ga bij rioolwaterzuiveringinstallatie Nieuwveer LA de Biezenstraat in.
46. Blijf de Grintweg volgen. Deze gaat over in de Moskesbaan.
47. Bij t-splitsing RA de Koperstraat in.
48. Aan het einde van de Koperstraat de Westerhagelaan oversteken en ga RA het fietspad op.
49. Bij de Laaghamlaan RD.
50. Het 2e fietspad LA (Heiningpad)
51. Bij de 1e kruising RA.
52. Bij de Westerhagelaan LA.
53. Steek de Hambroeklaan over en volg het Walpad RD.
54. Fiets de Broektunnel voorbij, 1e kruispunt RA Gageldonktunnel in.
55. Einde fietspad LA het Huifakkerpad op.
56. Blijf het Huifakkerpad volgen, u passeert aan uw rechterhand het NAC stadion.
57. Het fietspad blijft parallel lopen aan de Lunetstraat.
58. Fiets onder het spoor door.
59. Bij de 1e stoplichten RD, u steekt nu de Meidoornstraat over.
60. U gaat vervolgens RA langs de bussluis het Dijkplein op.
61. Het Dijkplein gaat over in de Dijklaan.
62. Einde Dijklaan kruising Haagweg oversteken de Oranjeboomstraat in.
63. Blijf deze volgen. U steekt achtereenvolgens de Vincent van Goghstraat, Dr. Struijckenstraat en Bontekoestraat / Langendijk over.
64. Einde Oranjeboomstraat LA Maarten de Vriesstraat in. Fiets het viaduct over en blijf de Ruitersboslaan volgen.
65. Op de kruising met de Willem van Oranjelaan steekt u over de Chopinstraat in.
66. Einde van de Chopinstraat LA de Baronielaan in.
67. 1e weg RA de Burgemeester Passtoorsstraat in.
68. Blijf deze volgen. Na ongeveer 200 meter ziet u aan uw linkerhand project Stadsmark.

Project Stadsmark
Langs delen van dit project (Duivelsbrug tot aan de uitmonding van de singels, net voorbij de Julianabrug) heeft waterschap Brabantse Delta kades aangelegd en opgehoogd. Dit om omliggende bewoners te beschermen tegen overstroming. Daarnaast zijn op verschillende locaties maatregelen genomen die goed zijn voor de natuur, zoals faunapassages. Een faunapassage is een looprichel onder een brug zodat kleine dieren een veilige oversteek kunnen maken. Aan de Burgemeester Pastoorsstraat treft u een stenen kademuur aan. Deze maatregel moet bij extreme hoogwatersituaties voorkomen dat de Stadsmark buiten zijn oevers treedt en de aangrenzende wijken instroomt.

69.  Aan het einde LA de Koningin Emmalaan in. U ziet aan uw linkerhand een beeldwerk van zeehondje Moby Dick.

Zeehondje Moby Dick
Op zondag 20 september 1981 duikt er in de Mark in het Ginneken een zeehondje op. Het zeehondje is via de Volkeraksluizen naar de sluizen van Dintelsas gezwommen en de Mark stroomopwaarts gevolgd. Ze krijgt de naam Moby Dick. Moby Dick vindt in het Ginneken een stekkie op een bootje dat langs de kant ligt. Kort daarna wordt Moby gevangen en verhuist naar zeehondencrèche Pieterburen. De volgende dag wordt ze teruggezet in de natuur.

70. Op de kruising met de Ginnekenweg RA richting Ginnekenmarkt.
71. Blijf deze weg volgen. Deze gaat achtereenvolgens over in de Raadhuisstraat en Ulvenhoutselaan.
72.  Bijna aan het einde van de Ulvenhoutselaan aan uw rechterhand vindt u een plateau waar u even kunt genieten van een prachtig panorama.

Kasteel Bouvigne
Aan uw rechterkant ziet u het landgoed en kasteel Bouvigne liggen. Landgoed Bouvigne is eigendom van waterschap Brabantse Delta. Het gerestaureerde kasteel is in 1977 geopend door wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus. Op het landgoed kunt u drie typen tuinen bezoeken: een Franse, een Engelse en een Duitse tuin. Daarnaast staan in de tuinen van Bouvigne diverse kunstwerken. De tuinen zijn op werkdagen van 9.00 tot 16.00 vrij toegankelijk.

73. Einde Ulvenhoutselaan op rotonde RA richting Ulvenhout.
74. Deze weg gaat over in Dorpsstraat.
75. U rijdt Ulvenhout in en gaat RD op de rotonde.
76. Bij de volgende rotonde gaat u wederom RD.
77. U blijft het fietspad volgen tot u aan uw linkerhand de Boerenbond ziet.
78. Vervolgens 1e straat LA de Chaamseweg in.
79. Blijf deze volgen tot u weer bij het regiokantoor bent. Dit is het eindpunt van de route.

Voor meer fiets-, wandel- of skateroutes in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie (T 076 564 10 00) of klik hier voor de website.