Home > Kronkelen langs de Dongestroom

Kronkelen langs de Dongestroom

Deze fietsroute is ontwikkeld door Waterschap Brabantse Delta

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Lengte fietsroute: ongeveer 27 km
Startpunt: het voormalige regiokantoor van Waterschap Brabantse Delta aan de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer

Deze fietsroute laat u kennismaken met het werk van waterschap Brabantse Delta. U ontdekt al fietsend het gebied langs de Donge. Onderweg komt u op verschillende plaatsen oog in oog te staan met het werk van het waterschap. Met name de sluizen en gemalen zijn in dit gebied onmisbaar; zij voorkomen dat onze steden en dorpen overstromen of onze rivieren en sloten vervuilen.

De routebeschrijving begint en eindigt bij het voormalige regiokantoor van waterschap Brabantse Delta aan de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer. Het regiokantoor is verhuisd naar het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta in Breda, maar dit heeft geen gevolgen voor de fietsroute.

Waterschap Brabantse Delta wenst u veel leerzaam fietsplezier!

Instructies:
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor

Routebeschrijving:

Startpunt van de route is de statige villa ‘Schoonzicht’ aan de Hoofdstraat in ‘s Gravenmoer. Dit is het voormalige regiokantoor van waterschap Brabantse Delta voor de regio Oost.

1. Ga, gezien vanuit het kantoor, LA de Hoofdstraat in (richting Klein Dongen).
2. Ga voor het huis ’Deo Volente’ LA de Hoge Dijk op.
3. Ga aan het einde van de Hoge Dijk LA (Vaartweg).
4. Eerste weg RA (Ravenbosweg).
5. Einde weg op driesprong LA (Leiweg).
6. Einde weg LA (’s Gravenmoerseweg).
7. Na ongeveer 100 meter RA (Lagezandschel).
8. Bij vijfsprong RD (Lage Zandschel).
9. Bij viersprong LA (Vrouwkesvaartsestraat). Deze straat helemaal uitrijden. U passeert na enige tijd het fietspad Halve Zolenlijn en even later het Zuiderafwateringskanaal.

Zuiderafwateringskanaal
Op dit kanaal, dat vanaf Waalwijk naar Keizersveer loopt, sluiten letterlijk honderden sloten en vaarten aan. Het regenwater wordt via dit afwateringskanaal afgevoerd naar gemaal Keizersveer en weggepompt naar de rivier De Bergsche Maas.

10. Aan het einde van de Vrouwkesvaartsestraat op een driesprong LA (bij hooiperserij Boezer en zonen).
11. Bij rotonde RD (’t Vaartje), een 30-kilometerzone in.
12. Bij café D’ouwe Haven rechts aanhouden (Veerstraat).
13. Bij bord doodlopende weg LA, de Oude Straat in. U verlaat Waspik.
14. Houd bij de brug rechts aan, en ga over het viaduct de Maasroute (A59) over.
15. Ga na de eerste boerderij LA (Achterstedijk).
16. Ga voor de brug RA (Kanaalweg).
17. Ga aan het einde van de weg op de driesprong LA (Maasweg). U passeert het gemaal Keizersveer.

Gemaal Keizersveer
Gemaal Keizersveer is een pompstation dat overtollig water zoals regenwater uit het gebied tussen Waalwijk, Baarle-Nassau en Oosterhout wegpompt naar de rivier De Bergsche Maas. Als dat niet gebeurt komt er te veel water in de sloten te staan zodat deze overstromen. Als het water in de polder te hoog komt, starten de pompen in het gemaal. Deze zuigen het water vanuit de polder en persen het door een buis. Deze buis komt uit in de rivier.

18. Aan het einde van de weg gaat u op de driesprong RA (Werfkampenseweg).
19. Ga aan het einde van de weg op de driesprong LA (Keizersveer).
20. Blijf deze weg een tijd volgen. U komt onder de A27 door, en passeert de industrieterreinen Dombosch I en Dombosch II.
21. Ga op de rotonde in Raamsdonksveer RD (Keizersdijk).

Project Sandoel
In 2005 heeft waterschap Brabantse Delta de dijken en kades langs de wijk Sandoel en de voormalige Scheepswerf De Donge verhoogd, om in de toekomst wateroverlast in het achterliggende woongebied te voorkomen.

22. Blijf het rode fietspad door Raamsdonksveer volgen. U passeert het politiebureau, een school en vervolgens de kerk.
23. Bij de rotonde gaat u de eerste weg RA (Wilhelminalaan).
24. Bij de volgende twee rotondes RD, u rijdt restaurant Triangel voorbij. U bent nu op de Oosterhoutseweg.
25. Na Nion (rechts van de weg) en de werkplaats van het waterschap (links van de weg) LA. Let op bij het oversteken van de Oosterhoutseweg!
26. Voor het viaduct in de A27 LA, fietspad op.
27. Dit fietspad blijft u lange tijd volgen. U fietst een groot deel van de tijd parallel aan de Donge. Houd richting ’s Gravenmoer aan.
28. De weg gaat over in de Groenendijk. Deze blijft u helemaal volgen tot u in Oosteind bent.
29. Aan het einde van de Groenendijk op driesprong LA de Provinciale Weg op. Deze gaat over in de Wilhelminalaan. U verlaat Oosteind en komt korte tijd later ’s Gravenmoer binnen.
30. Ga aan het einde van de Wilhelminalaan op de driesprong LA. U rijdt nu op de Hoofdstraat. Na enkele honderden meters ziet u aan uw rechterhand het regiokantoor weer liggen. Dit is het einde van de route.

Voor meer fiets-, wandel- of skateroutes in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie (T 076 564 10 00) of klik hier voor de website.