Home > Rondom Den Helder

Rondom Den Helder

Deze route is ontwikkeld door Landschap Noord-Holland.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Lengte fietsroute: 35 km
Markering: De route volgt de fietsknooppunten.
Startpunt: Plein bij Fort Kijkduin in Huisduinen.
Parkeergelegenheid: Er is bij Fort Kijkduin voldoende parkeergelegenheid.
Honden: Niet toegestaan

Tijdens deze fietstocht komt u langs veel mooie plekken die het bijzondere karakter van Den Helder tonen. Bovendien is in de omgeving van Den Helder de laatste jaren veel in positieve zin veranderd. Er zijn diverse nieuwe natuurgebieden en een nieuw fietspad aangelegd. De route heeft de vorm van een 8.

De route volgt deze fietsknooppunten:
3 – 4 – 20 – 21 – 6 – 99 – 2 – 5 – 8 – 94 – 93 – 18 – 22 – 99 – 2 – 5 – 3

Routebeschrijving:

Rij vanaf Fort Kijkduin naar het noorden. Zoek de bekende knooppuntenbordjes en volg 3. Ga aan de buitenkant van de dijk fietsen tot aan de boot naar Texel.

Vanaf de dijk heeft u zicht op het Marsdiep, Texel en de Razende Bol. De Razende Bol, ook wel Noorderhaaks genoemd, is een grote zandplaat die niet meer overstroomd. Op de plaat rusten vaak grote groepen zeehonden. Met een verrekijker zijn ze te zien. Deze zandplaat is eigenlijk het meest westelijke Waddeneiland. Wel verandert de ligging regelmatig. Ooit zal het vastgroeien aan Texel. Let ook op de vogels die op de dijk en pieren naar voedsel zoeken. Bij laagwater zijn de meeste vogels te zien: steenlopers, scholeksters en soms zelfs rotganzen of eidereenden.

Volg route 4.

U rijdt langs het Mariene Museum met de opvallende onderzeeboot Tonijn. Na de bocht het monumentale Willemsoord, de vroegere scheep- en onderhoudswerf van de Koninklijke Marine. Keizer Napoleon kwam rond 1800 kijken en was onder de indruk van de strategische positie van de landtong met de vissersdorpjes Huisduinen en Helder. Het moest het Gibraltar van het noorden worden. Hij begon met de aanleg van de Stelling van Den Helder en de beveiligde mariene basis. Toen de Fransen verdreven waren, voerde koning Willem I de plannen, iets minder groots, uit. In 1816 is begonnen met de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal, zodat de schepen naar de haven van Amsterdam konden varen.

Volg route 20.

U fietst langs de Stelling van Den Helder.

Volg route 21.

U passeert Fort Dirks Admiraal en komt in sportpark Quelderduyn (vroeger was dit gebied een duin te midden van een waddenlandschap) en fietst langs het spoor.

Volg route 6 en 99 en 2.

De Doggersvaart was vroeger een belangrijke scheepvaartroute. In de 19e-eeuw hadden de steenkoolschepen uit het Engelse Newcastle en de houtschepen uit Scandinavië veel zand nodig als ballast voor de terugreis. Dat zand kwam uit de duinen en werd via de Doggervaart aangevoerd. Ten noorden van de Doggersvaart, vlakbij het station Den Helder Zuid, ontwikkelt Landschap Noord-Holland een nieuw natuurgebied. De mestrijke bovenlaag is er al vanaf gehaald. De inrichting zal over enkele maanden aanvangen en aansluiten op het Nollenlandschap met de kunstwerken van Rudi van de Wint. Den Helder heeft er straks een nieuw gebied voor vogels, planten en recreanten bij.

Volg route 5.

De begroeiing van de Donkere Duinen verandert langzaam. Oorspronkelijk zijn hier dennen aangeplant als werkverschaffing. De stammen waren bestemd voor het stutten van mijngangen in Limburg. Dennenstammen gaan namelijk kraken voor dat ze breken. Mijnwerkers konden dan op tijd de mijngang verlaten. De dennen hebben de mijnen echter nooit gezien. Nu wordt het bos op een natuurlijke manier omgevormd tot gemengd bos met veel loofbomen.

U bent ongeveer halverwege. Bij Duinoord kunt u pauzeren en uw kortingsbon inleveren.

Volg route 5 en 8 en 94.

U fietst nu door de Noordduinen, een gebied dat Landschap Noord-Holland sinds enkele jaren in beheer heeft. Huisduinen was voor 1612 een eiland. In dat jaar startte men met de aanleg van een stuifdijk tussen de eilanden Callantsoog en Huisduinen. Men ving het stuivende zand op en langzaam werden duinen hoger.
In dit gebied komen nog veel konijnen voor. Dit is bijzonder, want in de rest van Nederland zijn ze sterk achteruit gegaan. In verlate konijnenholen broeden in het voorjaar holenduiven, kauwen en de zeldzame tapuit.

Volg route 93 en 18 en 22.

Vanaf het duin rijdt u Polder het Koegras in. Na de drooglegging van het Koegras in 1818 gebeurde er weinig. Pas na 1849, toen Mr. C. van Foreest de polder kocht, werden er boerderijen gebouwd, meer windmolens ingezet, een sluisje verbeterd en vaarten gegraven. Gemengde boerenbedrijven hadden de overhand. In 1927-‘28 kwamen de eerste bloembollentelers vanuit de Bollenstreek rond Lisse naar het Koegras.

Julianadorp is dit jaar precies 100 jaar oud. Het werd gesticht door mr. P. Loopuyt en vernoemd naar de pas geboren kroonprinses Juliana. Na de oorlog kwamen de forenzen en werd Julianadorp flink uitgebreid. Ook met vakantieparken.

Volg route 99.

Hier volgt u de nieuwe fiets- en kanoroute die enkele jaren geleden door de gemeente Den Helder is aangelegd. Door de route zijn de recreatiemogelijkheden flink gegroeid. Bijna aan het eind van dit fietspad komt u bij een vogelkijkpunt. Stap even af want het gebied dat hier is aangelegd is de moeite waard. U kijkt uit over Mariëndal, een moerasgebied dat in 2005 is aangelegd op voormalige bollengrond. Het bestaat uit ondiepe plassen die een enorme aantrekkingskracht hebben op vogels. Hier kunnen ze in alle rust voedsel zoeken. Naast ganzen, eenden, scholeksters, tureluurs zijn hier veel zeldzame vogels gezien: een witte pelikaan en kleine zilverreigers. Schotse Hooglanders zorgen ervoor dat het gebied niet dichtgroeit. Aan de andere kant van het gebied is een ingang zodat u in het westelijke deel kan struinen.

Volg route 2 en 5. Dit deel van de route heeft u al gereden.

Volg route 3.

U fietst nu langs de Donkere Duinen en even verder door de Grafelijkheidsduinen. De Grafelijkheidsduinen zijn nu zo’n 15 jaar in beheer bij Landschap Noord-Holland. Om de vegetatie open en gevarieerd te houden, worden ze begraasd door Schotse hooglanders en konics. Deze paardjes zijn geschonken door tekenaar Marjolein Bastin. Vooral de koeien eten het taaie gras. In de Harmplas, goed te overzien vanaf het fietspad, rusten vaak meeuwen. Vanuit zee komen ze hier zoet water drinken en hun veren spoelen. Let op want vaak zwemmen er kleine fuutachtigen: dodaars en geoorde fuut.
Aan de noordkant van dit duingebied ligt Fort Kijkduin. Dit Napoliontisch Fort is meer dan een bezoek waard. Er is een tentoonstelling over de geschiedenis, een zeeaquarium en boven kunt u met een kopje koffie genieten van het uitzicht over de duinen en over het marsdiep.

U rijdt als vanzelf naar het beginpunt van deze route.

Voor meer informatie: Ga naar de website van Landschap Noord-Holland.