Home > Op en rond de Lonnekerberg

Op en rond de Lonnekerberg

Deze route is ontwikkeld door Landschap Overijssel.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Startpunt: Parkeerplaats aan de Bergweg, Oldenzaal
Afstand: ongeveer 7 km
Bereikbaarheid: Neem op de weg van Enschede naar Oldenzaal (N733) de afslag ‘Vliegveld’, dit is de Oude Deventerweg. Vervolgens de eerste weg rechts, de Bergweg inrijden. Een paar honderd meter verderop treft u een informatiebord aan, daar kunt de auto of fiets parkeren.
Begaanbaarheid: Met name het eerste deel van de route is minder geschikt om met wandelwagens te lopen. 

Wat is er te zien onderweg:
Het landgoed de Lonnekerberg is ontstaan in de negentiende eeuw toen textielfabrikant Albert Jan Blijdenstein vele hectaren schrale heide aankocht en er geulen en wallen aanlegde om het gebied te ontwateren. Dat laatste is op de route ook nog goed te zien. Hij liet er bomen planten, voornamelijk naaldhout. Tegenwoordig wordt er voor gezorgd dat het loofhout dat hier van nature voor komt, steeds beter zijn kans krijgt, zodat er een gevarieerder bos ontstaat.

Ondanks dat het gebied ingeklemd ligt tussen de vliegbasis en de N733, is het toch rijk aan wild. Met name reeën, maar ook vossen en boommarters komen er voor. En natuurlijk is het een prachtig gebied voor vogels; de boompieper, geelgors en de houtsnip kan men hier aantreffen met veel geluk treft u ook de kruisbek en het goudhaantje. De Lonnekerberg kent een hele mooie flora, waaronder een groot aantal bedreigde plantensoorten. Het duizendguldenkruid komt hier voor en ook het moerasviooltje, blauw glidkruid en smalle beukvaren (langs de beken), en op de nattere stukken bos biezenknoppen. Via het landelijke gebied, langs de golfbaan lopen we het landgoed uit om via de Landweerweg en de Oude Deventerweg weer op het landgoed terug te keren.

Een wandeling door het fraaie landgoed Lonnekerberg en het landelijke gebied er omheen. Een prachtig gebied op steenworp afstand van Enschede en Oldenzaal, waarbij alleen een afrastering in het bos er ons aan herinnerd dat we pal langs de voormalige vliegbasis lopen.

Routebeschrijving:
In de routebeschrijving worden de volgende afkortingen gebruikt: RD=rechtdoor, RA=rechtsaf, LI=linksaf, RI= in de richting van. Als er geen duidelijke aanwijzingen zijn, gaat u altijd rechtdoor.

* We lopen de Bergweg verder in, de weg loopt licht omhoog. 
* Bij de kruising met Prins Bernhardpark, RD. 
* Aan het eind van de verharde weg: iets door lopen en dan LA, de weg in met het witte hek van Landschap Overijssel. 
* Bij de kruising: RD
* Na enkele tientallen meters ziet u aan uw linkerhand de graven van Johanna en Albert-Jan Blijdenstein. 
* We lopen RD en bijna aan het eind van het pad (verderop voor u een hek bij een weiland), gaan we op de kruising RA. 
* Pad maakt een bocht naar rechts, we lopen langs het hekwerk van de voormalige vliegbasis. 
* Bij de splitsing: LA, na verloop van tijd maakt de weg een bocht naar rechts. Volg de weg die bij het huis naar rechts buigt. 
* Bij de volgende kruising RD. 
* Bij de volgende kruising (bij paaltje R91): LA. 
* Bij de kruising met de hekken van Landschap Overijssel RD. 
* We lopen RD totdat we bij het fietspad komen langs de Oldenzaalsestraat. 
* We gaan LA het fietspad op. 
* Na honderd meter, bij het bankje, steken we de Oldenzaalsestraat over
(Pas op: druk verkeer!), en gaan de Veendijk in. Dit is een verharde weg; aan de linkerkant van de weg lopen ivm de verkeersveiligheid. 
* Bij het paviljoen van de Golfclub RA, de Linderesweg in. Bij het café-restaurant van de Golfclub is er de mogelijkheid om te pauzeren voor koffie of lunch. 
* We lopen langs de golfbaan en bij de volgende kruising RA: Landweerweg. 
* Bij de kruising met de Oldenzaalsestraat: straat oversteken (pas op: druk verkeer!), we lopen de Oude Deventerweg in. 
* Vervolgens de eerste weg RA, de Bergweg in, naar het beginpunt van de wandeling.

Voor meer informatie: Ga naar de website van Landschap Overijssel

Route en tekst: Richard Wermelink