Home > Langs boerderijen in de Krimpenerwaard

Langs boerderijen in de Krimpenerwaard

Deze route is ontwikkeld door Het Zuid-Hollands Landschap.
De route is niet gemarkeerd.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Startplaats: Café-restaurant De Loet, Kerkweg 279, 2941 LA Lekkerkerk
Lengte: 34 km, niet gemarkeerd
Bereikbaarheid: N210, afslag Loetbos. Links ligt café-restaurant De Loet (parkeren alleen voor bezoekers). Voor algemene parkeerplaatsen: volg de parkeerborden.

Fietsverhuur:
* Kano- en fietsverhuur Loetbos, Loet 4, 2941 LB Lekkerkerk, (0180)66 23 96
* M. Berends, Bovenkerkseweg 11, 2821 XS Stolwijk, (0182) 34 13 45

Horeca:
* Café-restaurant De Loet, Kerkweg 279, 2941 LA Lekkerkerk
* Café De Vlist, Fransekade 8, 2855 AT Vlist
Verder mogelijkheden in Bergambacht, Schoonhoven en Stolwijk.

Tip:
Is de route te lang? Met de kaart in de hand kunt u de route op diverse plekken eenvoudig inkorten. Fietsers die van rust houden, moeten deze route niet op zondag doen, want dan kan het op sommige stukken flink druk zijn.

Routebeschrijving:

De routebeschrijving start bij café-restaurant De Loet. Hiervandaan gaat u linksaf de brug over en dan rechtsaf (De Loet). Volg het fietspad langs het water. Na 750 m bij paddenstoel 22363 rechtdoor. Na 1,5 km aan het einde van het fietspad bij paddenstoel 21322 linksaf richting Bergambacht. Na 600 m rechtsaf (Zuidbroek, later Benedenberg). Deze weg circa 3 km volgen.

1. Langs de weg ziet u overal prachtige boerderijen, meestal bestaande uit een woongedeelte, een werkgedeelte en een stal voor het vee. Daarnaast zijn er vaak allerlei bijgebouwen. Zo is er achter de boerderij op Benedenberg nummer 81 een extra schuur gebouwd met een waterzolder. Als er een overstroming dreigde in de Krimpenerwaard, werd het vee op deze zolder in veiligheid gebracht.

Voorbij Benedenberg nummer 62 linksaf het fietspad op (Moeraswederik). Aan het einde rechtsaf.

2. Vanaf de wegen Zuidbroek en Benedenberg zijn de achterliggende moerasgronden ontgonnen. De eerste boeren leefden van de akkerbouw, maar door de constante daling van het maaiveld werd de grond zo nat dat de boeren moesten overschakelen op veeteelt. Het natuurgebied Kadijk-West, links van het pad, is zo'n nat stuk weidegrond. Het is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap, net als een aantal andere natuurgebieden waar u op deze route langsfietst. Het zijn ideale gebieden voor weidevogels.

De verkeersweg rechtdoor oversteken (Kadijk). Eerste weg rechtsaf (Kadijkselaan). Aan het einde op de kruising linksaf (Tussenlanen) en even verder op de splitsing rechtdoor.

3. Boerderij Tusschenlanen, rechts van de weg op Tussenlanen 11-13, lijkt meer op een herenhuis dan op een boerderij. Het is een zogenaamd T-huis, waarbij het voorhuis dwars op de schuur staat. Bijzonder is dat het voorhuis twee verdiepingen heeft. De schoorstenen aan weerszijden van het huis laten zien dat beide zijkamers verwarming hadden.

Na 1,5 km op de kruising de slingerende weg rechtdoor volgen (wordt Bovenberg).

4. Nog zo'n juweeltje is de hoeve Bouwlust, aan Bovenberg 54-56. Achter het voorhuis ligt een tweede woongedeelte, het achterhuis. Dit woongedeelte is aan de zijkant van de boerderij versierd met een mooie halsgevel. De ramen zijn groot om zo veel mogelijk licht in het donkere achterhuis toe te laten.

5. Bij oudere boerderijen kwam de voordeur rechtstreeks in de middenkamer uit. Dat betekende dat het behoorlijk kon tochten als de deur openstond. Bij sommige boerderijen werden daarom aan de binnenkant van de deur tochtportalen gemaakt. Bij de kleine boerderij op Bovenberg nummer 104 zit het tochtportaal aan de buitenkant.

Bij de driesprong met de Fransekade rechtdoor, langs het plaatsnaambord Schoonhoven. Na ruim 1 km linksaf, het bruggetje over richting Bonrepas. Na 2 km bij het einde rechtsaf en meteen linksaf (Oost-Vlisterdijk). Fiets verder langs de rechteroever van het riviertje de Vlist.

6. Oost-Vlisterdijk nummer 17 verkoopt boerenkaas (niet op zondag en dinsdag). Na het midden van de 19e eeuw kwam de kaasmakerij sterk op. Net als veel andere boerderijen heeft ook deze boerderij aan de waterkant een boenhok waar vroeger melkbussen en het vaatwerk voor de kaasmakerij werden gespoeld.

Bij de brug voorbij huisnummer 11 rechtdoor, de rechteroever van de Vlist verder volgen.

7. Langs de Vlist staan enkele L-vormige boerderijen. Oost Vlisterdijk nummer 5 is een mooi voorbeeld. Het voorhuis heeft aan de koele noordkant een uitbouw met een opkamer (te herkennen aan het hooggelegen raam) en daaronder een kelder waar de kaas werd opgeslagen.

Na 800 m (bij het fietsbordje van de Lopikerwaardroute) linksaf de brug over en dan rechtsaf. Na 1,5 km bij de afgetopte molen linksaf richting Stolwijk (Bilwijkerweg).

8. De restanten van de molen zijn eigendom geworden van het Zuid-Hollands Landschap, net als enkele landbouwgronden in de Hooge Boezem. De molen zal worden gerestaureerd en de Hooge Boezem wordt heringericht met oog voor cultuurhistorie, waterberging, natuur en recreatie.

De slingerende weg volgen. Voorbij het plaatsnaambord Stolwijk rechtdoor. Aan het einde linksaf en meteen rechtsaf. Op de splitsing rechts aanhouden (Bovenkerkseweg). Bij de rotonde rechtdoor richting Berkenwoude (links van het water is het rustiger fietsen).

9. Rond 1900 zijn er veel boerderijen gebouwd in de Krimpenerwaard. Sommige daarvan zijn rijk versierd. Kijk bijvoorbeeld naar de boerderij op Benedenkerkseweg 76, waar erg veel werk is besteed aan het metselwerk en de houten sierlijsten. Dat steekt soms wat schril af bij de eenvoudige daglonerswoningen aan dezelfde weg.

10. Vanaf de 18e eeuw groeide de veestapel en de behoefte aan opslagruimte. Daarom werden bij een aantal boerderijen nieuwe schuren gebouwd. Bijzonder bij Benedenkerkseweg 110-112 is dat de schuur naast de boerderij werd gebouwd. Aan de lage kant van de schuur, tegen de stenen muur, stond het vee.

Haakse bocht naar links. Op de splitsing rechts aanhouden (Oosteinde).

11. Bij de boerderij op Oosteinde nummer 12 staat het bouwjaar op de deurpost geschilderd: 1667. Daarbinnen staan de initialen van degenen die de boerderij hebben gebouwd: Claes Claesse Bijman en zijn vrouw Trijntje Jans.

In Berkenwoude rechtdoor. Na 2 km het bruggetje over. Direct daarna bij paddenstoel 22373 linksaf richting Lekkerkerk. Aan het einde rechtsaf, terug naar de parkeerplaats.

Ga naar de website van Het Zuid-Hollands Landschap voor meer informatie