Home > Het Groote Zand bij Hooghalen

Het Groote Zand bij Hooghalen

Titel: Het Groote Zand bij Hooghalen
Start- en eindpunt:
Informatiepaneel op de parkeerplaats van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Afstand: 4,5 km
Markering/beschrijving: Klik op onderstaande link voor de routebeschrijving
GPS-navigatie: 
Klik hier om deze route te downloaden naar gpx

Het Groote Zand ligt langs de noordelijke rand van de Boswachterij Hooghalen. Het dankt zijn naam aan de uitgestrekte zandwoestenij waar het ooit deel van uit maakte. Toch bestaat het Groote Zand uit heel wat meer dan stuifzand. Het is een afwisselend heidelandschap. Opmerkelijk is dat de natste delen van het terrein vaak hoger liggen dan de drogere delen. Het zeer plaatselijk voorkomen van keileem in de ondergrond, dat het water belet weg te zakken, is hiervoor een verklaring. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. Vanaf de parkeerplaats bij het Herinneringscentrum Westerbork begint de rondgaande paaltjeswandeling. Deze voert zowel door het Groote Zand als door de aangrenzende boswachterij.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Bron tekst: Het Drentse Landschap