Home > Het Fietserpad Rolde-’t Wad

Het Fietserpad Rolde-’t Wad

Afstand: 66,5 km. Startpunt: Rolde (Drenthe)
Eindpunt: Waddenzee (Noord-Groningen)

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Deze route komt uit: Het Fietserpad (Elmar)
Dit boek aanschaffen? Klik op onderstaande link en ga naar de webshop:

Het fietserpad
Het fietserpad
Pol van Mill

Routebeschrijving:

Vanaf de kerk in het centrum van Rolde de Kerkstraat volgen. Aan het einde rechts aanhouden en direct weer rechts, de Balloërstraat in. U bevindt zich nu op het Fietserpad. * Op driesprong P(23509) R en meteen weer L (Balloërstraat). Het fietspad op naar BALLOO.
* Bij kruising R. Na 500 m ligt rechts schaapskooi Balloo. Volg verderop LFI4b fietspad op langs P(21568.
* Na het Ballooërveld dat rechts verscholen ligt achter een bomenrij, weg oversteken. Let op: hard rijdend verkeer! RD, P(21569) vervolg fietspad. Vervolgens ‘Drentse Aa’ over en 1,6 km RD.
* Bij kruispunt R (Dorpsweg). TAARLO. Bij P(24356) RD fietspad op ('t Loo).
* Op T-spl. bij P(22741) R en 250 m verder L (Molensteeg) (P23505).
* Vervolgens na 500 meter R bij (P23560). Dus niet tot aan de molen. Na 50 m fietspad op.
* Bij P(22422) de weg op en R richting Assen. In ZEEGSE: volg het bordje van de LF14b bij P(20648). (Schipborgerweg). Weg volgen (Re bocht), langs hotel Golden Tulip.
* Op driesprong bij café de Drentsche Aa (schitterend gelegen aan Drentse Aa) L (Zeegserweg) P(20670).
* Bij P(20647) R en na 100 m op kruising L onder de weg door P(22111).
* Bij kruising RD (Schipborgerweg) P(21630) en na 20 m het fietspad op. LF14b bordjes volgen, bij de stoplichten RD (Tienelsweg). Bij P(21576) gaat fietspad scherp rechts. LET OP HIER RD Bord Vijftig Bunder na 50 m.
* Volg fietspad ongeveer 3 km langs de westkant van het Noordlaarder bos tot bij herberg de Blankehoeve.
* Vervolgens op de T-spl. bij P(20649) L. Na 100 m bij de kruising RD het bos (de Appelbergen) in bij P(21578) (Hoge Hereweg). Weg volgen, spoor over tot P(21579).
* Bij P(21579) (Rijksstraatweg) L fietspad op. Na 5O m R schelpenfietspad op (Lutsborgsweg) bochtige weg volgen.
* Op kruising zandpaden P(22256) RD ri. Haren.
* Door HAREN en bij P(22264) RD. Op de kruising met de Zernikelaan RD. Bij P(22295) L (de Westerse Drift).
* Op kruispunt L (Emmalaan). Deze volgen tot de autosnelweg. Hier onder het viaduct door.
* Over de brug van het Noord-Willemskanaal en dan meteen R (Hoornsedijk) langs het kanaal. Onderweg krijgt u een mooi uitzicht op het Paterswoldse Meer. Weg volgen (ca. 4 km) tot bij de kruising met een grotere weg en aan uw Rechterhand een brug.
* RD.
* Rechts brug over en meteen L tot water. Bij water R naar station Groningen = 37.6. Zie verder stadsplattegrond Groningen of volg de LF14b tot de brug Paddepoel.
* Na 5.7 km door de stad Groningen vanaf station, de routebeschrijving weer opnemen bij het Van Starkenborghkanaal. De brug ('Paddepoel') het kanaal over. Daar L, LF14b volgen. Volg de weg van het kanaal af, (niet het fietspad langs kanaal). Via de terpdorpen WIERUM en WIERUMERSCHOUW over het Reitdiep.
* In bocht naar links (100 m na brug over Reitdiep) R, bord fietspad na 100 m.
* Op spl. R de weg op langs kerkje van OOSTUM (bezichtiging waard, sleutel: zie info bij kerk). Weg volgen door gehucht KRASSUM naar het voormalig vissersplaatsje GARNWERD.
* Op T-spl. in Garnwerd R naar de molen. Rondje Garnwerd: Bij de molen (picknicktafel en banken op de dijk) L borden LF1 4h volgen ri. Aduard. 2e zijstraat R om de kerk heen. RD en door het smalste straatje van Nederand!! Weg links aanhouden, RD tot op de dijk. Aan uw rechterhand café Hammingh.
* L brug over Volg doorgaande weg.
* Bij kruispunt (bij benzinestation) RD. Eerste weg L, (Bellingeweer) WINSUM in RD langs gemeentehuis en postkantoor.
* In de bocht: R verboden voor auto's. Bij de Gouden Karper R over het bruggetje. Na bruggetje L (Westerstraat). Einde R Rotonde driekwart R om. Daarna RD ri. Schouwerzijl (Schouwerzijlsterweg).
* Net na een brug naar R, fietspad op ri. Mensingaweer.
* Na ca. 3 km op kruising RD weg oversteken fietspad op. Bij 2e brug R, ri. Eenrum. Volg in EENRUM de weg tot bij kerk.
* Voor de kerk R ri. Saaxumhuizen. Volg borden Baflo/Pieterburen (L,R) en bij het bord Pieterburen 4 km L (Oosterweg). Bij de windmolen ziet u de zeehonden crèche al liggen.
* Op T-spl. in Pieterburen L ri. Kloosterburen. Vlak voor hotel het Wapen van Hunsingo in PIETERBUREN R de Frederiksoordweg in. (LF10a Waddenzeeroute.) In de bocht het fietspad op bordje LF10a Waddenzeeroute volgen.
* Op T-spl. L. Doorfietsen tot op de dijk! De Waddenzee ligt voor u het eindpunt en het noordelijkste punt van uw reis.

De Drentse Aa:
Het stroomdal van de Drentse Aa is een van de weinige ongestoorde beekdalen van Nederland. Er is veel aan gedaan om dit fenomeen voor de toekomst veilig te stellen en van de 3800 ha die het stroomgebied omvat is inmiddels 2200 ha natuurgebied. Daar horen ook heideterreintjes, akkers en jeneverbesstruwelen bij. De beek meandert nog door het brede dal zoals ooit alle Drentse beken dat deden. Bij het Ballooërveld komt u de beek voor het eerst tegen en net voor Taarlo steekt u hem over. Helemaal oorspronkelijk is het beekdal niet, want dan hadden er laagveenmoerassen met elzen en wilgen op de oeverlanden gestaan en hogerop elzen, iepen en eiken met hier en daar een open grazige plek. Het beheer is er langs de Drentse Aa opgericht om de hooilanden te behouden die ten tijde van de ontwikkeling van het esdorpenlandschap zijn ontstaan en bomen zijn daarom schaars in het dal. Omdat de boeren de hooilanden indertijd niet bemestten, maar afhankelijk waren van vruchtbaar slib dat zich op de oever afzette, konden heel bijzondere vegetaties ontstaan, waar weinig grassen en juist heel veel bloemen en kruiden in staan. In het voorjaar zien deze madenlanden er dan ook bontgekleurd uit vanwege de bloemenrijkdom. Om te voorkomen dat het gebied volgroeit met bomen is het noodzakelijk eens per jaar te maaien en het hooi af te voeren. Met grote tractoren kan men het natte land niet op en dat betekent dat de medewerkers van Staatsbosbeheer hier op de oude wijze moeten boeren. De enige bomen in het dal staan in de houtwallen. Deze geven de perceelsgrenzen aan en zijn geplant in de 19e eeuw toen het tot dan toe gemeenschappelijke land werd verdeeld. Omdat prikkeldraad nog niet bestond plantte men bomen en struiken aan als perceelsafscheiding. Ter hoogte van Zuidiaren doet zich een probleem voor. De madenlanden zijn hier door middel van een dijkje van het water van de Drentse Aa afgeschermd. Vroeger overstroomde de beek het land wel en de plantenresten van de moerasvegetatie die er groeide zorgde ervoor dat het landniveau boven dat van de beek bleef. Sinds de aanleg van de dijk is het venige land uitgedroogd en is een deel van het veen verteerd. Door dit inklinken ligt het land nu lager dan de beek en het zou overstromen als er niet gepompt werd.