Home > De Krang

De Krang

Afstand: 12 km.
Startpunt: Parkeerplaats/picknickplaats Ittervoorterweg, Swartbroek
Ontwikkeld door: Toerisme en recreatie Midden-Limburg

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

In het gebied de Krang is de zgn. Ellerschans gelegen. Deze schans, een archeologisch zeer waardevol landschapselement is in 2006/2007 geheel gereconstrueerd. Het ging hierbij om het zichtbaar maken van een eeuwenoude boerenschans die tijdens graafwerkzaamheden bij de herinrichting van de Tungelroyse beek werd ontdekt. De schans kreeg zijn functie in het landschap terug en is tevens in de wandelroute opgenomen.

April 2007 is de Ellerschans officieel geopend voor het publiek.

Gedurende de tachtigjarige oorlog (1568-1648) moesten de inwoners van kleine dorpen soms vluchten voor plunderende soldaten. Het waren vaak Spaanse troepen, die hun soldij niet uitbetaald kregen. Als het nodig was verschansten de dorpelingen zich in een klein verdedigingswerk dat bestond uit een terrein van zo'n 1 tot 3 hectare, waar een gracht omheen werd gegraven. De grond uit de gracht werd gebruikt voor een wal aan de binnenzijde van de gracht. Een dergelijk bouwwerk heet een schans. Hoewel er vele in Noord- en Midden-Limburg lagen, zijn er door het intensieve grondgebruik niet veel meer over. Ook de schans in Ell was niet meer zichtbaar, maar is nu in ere hersteld. Het project was een samenwerkingsverband tussen het Waterschap Peel en Maasvallei, de gemeenten Weert en Leudal, Natuurmonumenten, Heemkundevereniging Hunsel en Archeologisch bureau Raap.