Home > Het Fietserpad Venlo-Boxmeer

Het Fietserpad Venlo-Boxmeer

Afstand: 50,5 km. 
Startpunt: station Venlo
Deze route komt uit: Het Fietserpad (Elmar)

Dit boek aanschaffen:
Ga naar de webshop

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Routebeschrijving:

Ga vanaf station Venlo naar links en steek via de spoorbrug de Maas over. Ga vervolgens rechtsaf de Garnizoenweg op. U bevindt zich nu op Het Fietserpad. 
* Na kazerne L Maasduinen 06 volgen ri, Horst. 2x RD bij voorrangsweg: (Horsterweg) door industrieterrein. Na 2.5 km fietspad volgen.
* Onder viaduct (2x) en verder RD ri. Grubbenvorst (Venloseweg). Net voor Grubbenvorst ligt het Gebroken Slot.
* In centrum GRUBBENVORST voor plein met bomen R voor Herberg onder de Linden langs en dan R naar kerk (Dorpsstraat).
* Schuin L langs kerk ri. veer, 150 m na kerk L zandweg op. Op Y-spl. Bij 7.7 L.
* Op einde zandweg: RD
* Aan het eind L (Mercuriusweg) en bij T-spl. R (Orionpoort).
* Bij voorrangsweg R (Steegerakkerweg), na 100 m bij boom L, oversteken en door berm dan asfaltweg vervolgen.
* Op T-spl. R bocht naar links volgen, dan naar R (Broekeindweg).
* In bocht (bij huis Kaldenbroek) L en bij T-spl. Bij spoor R fietspad op (Stationsweg).
* Op splitsing R (Houthuizerweg) (LF3b).
* Op splitsing L (LF3b en Blauwe bessenroute) Wielhouterweg.
* Bij Kruising RD (De Steegh).
* Op splitsing L (Blauwe bessenroute).
* Voorrangsweg oversteken L en meteen weer R (Zwaanen Heike). Negeer zijwegen.
* Bij kruising schuin L/RD zandpad op rood-wit markering. Bij water (van het Schuitwater) RD doorrijden tot aan asfaltweg.
* Bij asfaltweg R.
* Ga links een stenen fietspad op (Rodevennenweg).
* Op T-spl. (einde fietspad) L. Op volgende T-spl. L.
* Bij T-spl. R. In centrum Broekhuizen voorrangsweg oversteken en 1e weg L.
* Net voor veer naar Arcen is hotel-restaurant Maasholel.
* Vanuit hotel/restaurant Maashotel R. Bij voorrangsweg R fietspad op.
* Op Y-spl. L ri. Broekhuizenvorst.
* Net voor dorpskern L (Heming).
* Bij kapel L (doorgaande weg).
* Op splitsing R (Krienestraat) LF3b volgen. Alsmaar RD (Kasteelweg).
* Op splitsing in het gehucht GUN R.
* Voor Megelsum Y-spl. (driehoek met bomen en bankje) L vervolgen en niet LF3b.
* Op T-spl. in MEERLO doorgaande weg R.
* Op splitsing bij P(22776) L ri. Oirlo.
* Eerste weg R en dan steeds RD.
* Bij kruising RD (Meerlosebaan). Negeer zijwegen.
* Op Y-spl. R en verder RD.
* In GEYSTEREN RD (St. Wilbertsweg). Verderop RD (St. Wilbertsweg 24-).
* Op T-splitsing L zandweg (St. Wilbertsweg 30-). Op Y-spl. 50 m verder R.
* Bij voorrangsweg R fietspad op (Mgr. Geurtsstraat).
* Op splitsing RD ri. Vierlingsbeek.
* Net na groot gebouw van Havens R (Kalverstraat). MAASHEES. Verderop RD (Hogeweg).
* Op kruising met de Weerd RD.
* Bij kruising met doodlopende weg L.
* Bij voorrangsweg R fietspad op. RD tot in VIERLINGSBEEK.
* In Vierlingsbeek R ri. veer Bergen en na 70 m eerste straat L (Achter de Heuf).
* Op kruising R en na 400 m op T-spl. R. Steeds RD wordt onverhard (gebied van de Maasheggen).
* Als breed onverhard pad R gaat, RD langs slagboom. Op Y-spl. na 400 m L.
* Bij slagboom asfaltweg schuin oversteken. Op Y-spl. na 1 km, R (rood-wit). Weg met bochten volgen.
* Op asfaltweg R.
* Bocht naar links LF3b.
* Tot aan veer naar Afferden. Bij P(22795) L. RD Langs stuw van Sambeek.
* Net na 2e bruggetje R (bord: ‘de Maasheggen’). (Iets ten zuiden van Sambeek naast de provinciale weg staat de oudste boom van Nederland. Als u hem wilt zien moet u vanaf dit punt op en neer: 800 m RD en dan 500 m L.)
* En voor de Maas L.
* Op T-spl. L.
* Het Fietserpad vervolgt u door rechtsaf te slaan.
* Station Boxmeer bereikt u via de Van Sasse van IJsseltstraat, de Steenstraat, de Carmelietenstraat Oost, de Julie Postelsingel en de Bilderbeekstraat.

Maasheggen
Vanaf Vierlingsbeek fietst u door het natuurgebied de ‘Bergjes’ dat deel uitmaakt van het beroemde Maasheggenlandschap. Dit landschapstype is, zoals vele landschappen in Nederland, voortgekomen uit praktisch agrarisch gebruik. De Maasuiterwaarden waren in deze regio voornamelijk in gebruik als grasland. De meeste soorten die de heggen vormen vestigden zich spontaan in de uiterwaarden. Stekelstruîken als meidoorn, wegedoorn, sleedoorn en hondsroos werden samen met onder meer kornoelje, Spaanse aak, vlier, kardinaalsmuts, aalbes, kruisbes, iep en haagbeuk door de Maas of door de wind aangevoerd. Deze soorten vormen nog steeds een goede afspiegeling van het (hardhout) ooibos dat ooit in het Maasdal groeide. De bomen en struiken werden waarschijnlijk al vanaf de vijftiende eeuw in een bepaald patroon 'geleid' en in elkaar geweven zodat deze stekelstruiken als natuurlijk prikkeldraad konden dienen. Deze natuurlijke afrasteringen zijn tot op de dag van vandaag perceelscheidingen voor het op de kleine weilandjes grazend vee. In grote delen van Noord-Limburg is dit voor Nederland unieke cultuurlandschap verdwenen. De uitvinding van het prikkeldraad heeft hier zeker toe bijgedragen. Verder waren de percelen veelal te klein voor een 'gezonde economische bedrijfsvoering' waardoor met ruilverkavelingen de meeste heggen dan ook zijn verdwenen. Ook het snoeien van de heggen is voor boeren niet meer van deze tijd en wordt vandaag de dag door vrijwilligers gedaan. In het natuurgebied passeert u ook twee oude rivierduinen, de Groeningsche en Vortemsche Bergen. Deze zandtoppen steken boven de kleigronden uit. Ze waren vroeger in gebruik als hakhoutbos, maar zijn nu vooral van belang als hoogwatervluchtplaats voor de dieren in het natuurgebied. Ook bevinden zich in de rivierduinen, veilig voor het water, enkele dassenburchten.