Home > Rondje bij Veenwouden

Rondje bij Veenwouden

Een wandeling in het gebied ten noorden van het dorp Veenwouden, op de rand van het veengebied en het Friese woudengebied. Het westelijke deel van de wandeling gaat langs het Ottema-Wiersmareservaat in noordelijke richting naar Roodkerk en vervolgens Rinsumageest. Vervolgens wandelt u terug op de overgang van de Friese wouden en het open veengebied, ten westen van de dorpen Damwoude en Broeksterwoude. (Route nummers 23 (dls), 26 (dls), 27 (dls) en 47 Historische Wandelpaden.)

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

De Historische Wandelpaden worden ontwikkeld door Landschapsbeheer Friesland. Ga voor meer informatie naar www.historischepaden.nl