Home > Dokkum – Holwerd

Dokkum – Holwerd

De wandeling voert van de handelsterp Holwerd via de terpen Waaxens, Brantgum, Foudgum en Aalsum naar Dokkum. De route gaat via verharde wegen naar Waaxens en via de Ald Dokkumerdyk naar Foudgum. Via verharde wegen en grasland komt u op de terp van Aalsum. Vanaf Aalsum gaat de route naar het Bolwerk van Dokkum. (Route nummer 1 Historische Wandelpaden.)

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

De Historische Wandelpaden worden ontwikkeld door Landschapsbeheer Friesland. Ga voor meer informatie naar www.historischepaden.nl