Huis voor Democratie en Rechtsstaat

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

{user_routes}

{user_comments}


Sign up to comment on this post.

About this visitor

Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie. Het Huis informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), De Haagse Tribune en het Bezoekerscentrum Binnenhof zijn onderdeel van het Huis.