Waterschap Brabantse Delta

{print_this_page} Envoyer cette page à un ami Bookmark and Share

{user_routes}

{user_comments}


Inscrivez-vous faire des commentaires sur ce post.

À propos de ce visiteur

Water kleurt het leven Waterschap Brabantse Delta.Zonder het werk van het waterschap is het leven in West-Brabant onmogelijk. Stelt u zich eens voor: Steden en dorpen overstromen, rivieren, beken en plassen worden stinkende, open riolen die onze gezondheid bedreigen. Daarom zorgt waterschap Brabantse Delta voor sterke, veilige dijken en kades, zuivert het rioolwater, regelt de hoogte van het water en beschermt de natuur. Om overstroming, vervuiling, verdroging en uitsterven te voorkomen.

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520,
4801 DZ Breda
T (076) 564 10 00
F (076) 564 10 11
E