It Fryske Gea

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

{user_routes}

{user_comments}


Sign up to comment on this post.

About this visitor

It Fryske Gea beschermt en beheert natuur en cultureel erfgoed in de provincie Fryslân. De vereniging voor natuurbescherming beheert meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van meer dan 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie.