Landschap Overijssel

Print deze pagina (gebruik Google Chrome) Verstuur deze pagina naar een bekende Bookmark and Share

Alle routes van deze organisatie

Reageren


Meld je aan om hierop te kunnen reageren.

Over deze organisatie

Landschap Overijssel zorgt samen met de overheden in Overijssel voor behoud en ontwikkeling van streekeigen landschap in onze provincie. Dat doen we door het onderhoud en herstel van landschapselementen, zoals houtwallen, poelen en boomgaarden, maar ook door onze kennis te delen met iedereen die zich betrokken voelt bij het landschap. Zo zorgen we ervoor dat de typische kenmerken van streken als Salland, Twente, het Vechtdal en de Kop van Overijssel niet verloren gaan.

Behalve aan landschapsbeheer doet Landschap Overijssel in de hele provincie aan natuurbeheer. We beheren maar liefst 45 eigen natuurterreinen, zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe natuur en beheren natuur in opdracht van derden. Minstens zo belangrijk is dat we alle natuurliefhebbers de mogelijkheid bieden om van al dat moois te genieten.