vélo route - Ga toch fietsen bij Pieterburen

{print_this_page} Envoyer cette page à un ami Bookmark and Share
Foto: Het Groninger Landschap Foto: Het Groninger Landschap

Deze route is ontwikkeld door het Groninger Landschap en RTV Noord

Titel: Ga toch fietsen bij Pieterburen
Start en eindpunt: Waddencentrum, Hoofdstraat 83 in Pieterburen
Afstand: 33 km; inkorten naar 20 km is mogelijk
Beschrijving/markering: Dit is een beschreven route. Klik voor de routebechrijving op de link onderaan.
Gps-navigatie: Klik hier om de route te downloaden voor gps-navigatie 

Het Groninger Landschap beheert in dit kustgebied terreinen aan beide kanten van de dijk: buitendijkse kwelders, binnendijkse brakwaternatuurgebieden en kleine landschapselementen in het agrarische landschap waaronder enkele wierden en een stukje oude (slaper)dijk. De kwelders en de brakwatergebieden zijn vooral van belang voor de natuur. Landschapselementen als wierden en slaperdijken zijn vooral cultuurhistorisch waardevol. Zorgvuldige beweiding op de kwelders bevordert het natuurlijke mozaïek, waarin kort begroeide stukken kwelder afgewisseld worden door plekken met een hogere, ruige begroeiing. In dat mozaïek vinden alle soorten planten en dieren hun plek. Ganzen en weidevogels zoals de tureluur zoeken hun voedsel op de intensiever begraasde delen met een korte begroeiing, terwijl de hogere begroeiing veel soorten broed- en schuilplaatsen biedt. 

 

{show_complete_route_description}

map

auteur

{route_score}

ster ster ster ster ster


Vue d’ensemble de votre itinéraire

{route_overnachtingen}

{route_pois}

{route_packages}

Que pensez-vous de cet itinéraire?


Inscrivez-vous faire des commentaires sur ce post.