Trail - Dierspoorwandeling

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share
Dorpsgezicht Norg, Foto Gouwenaar (Wikipedia) Sint Margaretakerk van Norg, Foto Gouwenaar (Wikipedia) Tweede Gesticht Veenhuizen, Bron Wikipedia (Gouwenaar)

Deze route is ontwikkeld door Staatsbosbeheer

Titel: Dierspoorwandeling
Start- en eindpunt: Hotel Karsten, Brink 6 in Norg
Afstand: 15 km
Markering/beschrijving: Dit is een beschreven route (zie link onderaan)
Gps-navigatie: Klik hier om deze route te downloaden naar gpx

De Kop van Drenthe is een zeer afwisselende streek met beekdalen, bossen, heidevelden en kleinschalige agrarische landschappen. Rond de dorpen Veenhuizen en Norg heeft
boswachter Aaldrik Pot speciaal voor het dagblad Trouw een wandelroute uitgezet van ongeveer 15 kilometer. Doordat de wandeling door veel verschillende landschapstypen gaat, komen er veel verschillende diersoorten voor. Ideaal dus om op zoek te gaan naar de sporen die ze achterlaten. Met een klein beetje oefening kunt u al vrij snel de sporen van ree, vos of eekhoorn herkennen.
Bron tekst: Staatsbosbeheer

 

{show_complete_route_description}

map

author

{route_score}

ster ster ster ster ster


Overview of your route

{route_overnachtingen}

{route_pois}

{route_packages}

What do you think of this route?


Sign up to comment on this post.