Helderse Duinen

Print deze pagina (gebruik Google Chrome) Verstuur deze pagina naar een bekende Bookmark and Share
Grafelijkheidsduinen, foto Ingrid Meijerink Donkere Duinen, foto Jos Teeuwisse Konikpaarden, foto Johan Stuart Winterriet Refugium

Glooiende duintoppen, Schotse Hooglanders en Konikpaarden
De Helderse Duinen bestaat uit een duinlandschap met lage duintoppen, een duinmeertje, duinvalleien en bossen. Het is een eldorado voor bijzondere planten en vogels. De natuur in deze duinen is zo waardevol, dat ze samen met de zuidelijk gelegen Noordduinen tot op Europees niveau beschermd worden (Natura 2000).

Drie deelgebieden
De Helderse Duinen bestaat uit drie deelgebieden: de Grafelijkheidsduinen, de Donkere Duinen en het Refugium. Tot aan 1980 vond er waterwinning plaats in de Grafelijkheidsduinen. Dat had op haar hoogtepunt een waterstandsdaling van 2,5m tot gevolg. Na de stopzetting van de waterwinning is de waterstand weer gestegen, tot dichtbij het oorspronkelijke peil. De dikke, soortenarme rietkraag in de Harmplas werd vervolgens afgeplagd. Hierdoor konden veel kwetsbare plantensoorten zoals Kranswieren, Strandduizendguldenkruid, Heidekartelblad en Duizendknoopfonteinkruid zich weer vestigen.

Wat is er verder te zien?
De Donkere Duinen is een aangeplant dennenbos, dat met beheersingrepen omgevormd wordt naar een afwisselend, natuurlijker bos. Er is een ringvormige eendenvijver met bossige oevers, waar ook wilde moerasvogels huizen. In de Donkere Duinen kan het aardig druk zijn, want het is het enige wandelbos in de buurt van Den Helder, bovendien is er een camping.
De Grafelijkheidsduinen en het Refugium worden begraasd door Schotse Hooglanders. In de Grafelijkheidsduinen helpen ook nog enkele Konikpaarden mee. De begrazing in dit soort gebieden zorgt voor een gevarieerde plantengroei. Op de ene plek wordt de vegetatie kort en de bodem schraal gehouden en op plekken waar veel mest terecht komt, kunnen planten groeien die van een voedselrijke bodem houden. Dit levert een rijke plantengroei op met soorten als riet en welriekende nachtorchis.

Fort Kijkduin is gevestigd aan de noordwest-kant van de Grafelijkheidsduinen. Verder zijn er verschillenden strandtenten in het gebied.
Er worden verschillende excursies georganiseerd vanuit het bezoekerscentrum De Helderse Vallei. Kijk in de agenda voor meer informatie.

Toegankelijkheid
Het gebied is overal toegankelijk op wegen en paden. Honden mogen aangelijnd mee.

 

map

Stopplaatsen in de buurt

Geplaatst door

Reacties op deze Stopplaats


Meld je aan om hierop te kunnen reageren.