Elburg

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

Ooit was Elburg een vissers- en handelsplaatsje aan de Zuiderzee. Na eeuwenlang te kampen hebben gehad met overstromingen werd, na de orkaan van 1362 en de watervloed van 1367 het besluit genomen, dat Elburg moest worden verplaatst. Willem van Gulick, de toenmalige hertog van Gelre, gaf zijn rentmeester Arent Thoe Boecop de volgende opdracht: "Wij willen dat sy onze stat versetten sullen op een andere stede".

Dit plan kon worden uitgevoerd dankzij de welvarendheid die Elburg als Hanzestad in die tijd kende. Arend Thoe Boecop bouwde in vier jaar tijd (1392-1396) een stad met een rechthoekige plattegrond, waarin de straten planmatig werden aangelegd. Deze planmatigheid, met recht op elkaar staande straten, was een gevolg van het feit dat de stad op de tekentafel werd ontworpen. Na de bouw van de nieuwe stad stond de kerk nog altijd op de oude plaats buiten de nieuwe stadsmuren. Pas in 1397 gaf de bisschop zijn goedkeuring om de huidige Grote of Sint-Nicolaaskerk binnen het nieuwe stadje te herbouwen.

Nu was Elburg niet alleen herbouwd, maar ook een vesting geworden met grachten, muren en een ruim aantal verdedigingstorens. In de 19e eeuw werd een groot deel van de vesting geslecht om ruimte te maken voor nieuwe behuizing van de groeiende bevolking. Een van de grachten en de Vischpoort (waarin nu het Visserijmuseum is ondergebracht) zijn nog altijd intact. Verder heeft Elburg een monumentaal karakter, grotendeels daterend 14e eeuw. Dat vormt een belangrijke reden voor toeristen om een bezoek aan Elburg brengen. Elburg heeft een kleine haven en een Vischpoort. In de binnenstad staat ook een synagoge, waarin het museum Sjoel Elburg (Hebreeuws voor synagoge) gevestigd is.

Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Elburg; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.
U mag dit verspreiden, zowel letterlijk als aangepast, zolang u zich aan de regels van de GFDL houdt.

 

map

Nearby locations

{poi_auteur}

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.