Startpunt wandelroutes - Oranjezon

Print deze pagina (gebruik Google Chrome) Verstuur deze pagina naar een bekende Bookmark and Share

Startpunt: Koningin Emmaweg 22, de entree is aan het einde van de doodlopende weg die ligt aan de weg tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle. Meteen rechts in die doodlopende weg is een parkeerplaats (betaald parkeren).
Gebied: Duingebied Oranjezon (Het Zeeuwse Landschap)
Routes: In het duingebied zijn drie gemarkeerde wandelroutes uitgezet.

Het duingebied behoort tot de jonge duinen die tussen 1200 en 1700 werden gevormd. Vanaf de zeereep waar veel helm groeit gaat de vegetatie geleidelijk over in duindoornstruweel. Meer landinwaarts groeien soorten als meidoorn, egelantier en bramen. Nog verder landinwaarts gaan duingraslanden en struweel- en bosvegetaties over in natuurlijk loofbos in de binnenduinrand. Midden in het gebied ligt een dennenbos. Doordat de van oorsprong stuivende duinen zijn vastgelegd en door de winning van drinkwater, is het duin verruigd. Daardoor kwamen algemene soorten als duinriet en Amerikaanse vogelkers. Deze verruiging wordt tegengegaan door begrazing van de duingraslanden. Zo krijgen de oorspronkelijke duinvegetaties met soorten als duinviooltje, vroegeling, muizenoortje, driedistel en kleine leeuwetand meer groeiruimte. De laatste jaren zijn ook een aantal duinvalleien hersteld. De verruigde bovenlaag werd afgeplagd en er zijn waterwinkanalen gedempt. Specifieke duinvalleiplanten als borstelbies, geelhartje, dwergzegge, melkkruid en dwergvlas hebben zich opnieuw gevestigd in deze valleien. De duinen, met hun afwisseling van dichte struwelen, duingraslanden, water en bossen, zijn een erg gunstig leefgebied voor een rijke flora en fauna. Een bijzonder punt is dat er in Oranjezon naast reeën ook een flinke populatie damherten leeft. In het najaar is Oranjezon het domein van duizenden trekvogels die zich hier tegoed doen aan een overvloed aan bessen. Bij de entree van het gebied is er een kleine expositie waar informatie over de historie en de natuur van het gebied wordt gepresenteerd. In het gebouw ernaast exposeren regelmatig diverse kunstenaars.

Toegankelijkheid
Om het gebied te betreden dient u een toegangsbewijs te kopen (1 euro) bij de entree van het gebied. Donateurs van Stichting Het Zeeuwse Landschap en andere provinciale Landschappen hebben gratis toegang. In het terrein lopen koeien en pony's vrij rond, ook op de routes. Zij kunnen onvoorspelbaar reageren op bezoekers. Laat hen daarom met rust, houd afstand en aai of voer de dieren niet. HONDEN ZIJN NIET TOEGESTAAN, ook niet aan de lijn. LET OP TEKEN. DRAAG EEN LANGE BROEK EN HOGE SCHOENEN EN CONTROLEER NA AFLOOP THUIS.

 

map

Stopplaatsen in de buurt

Reacties op deze Stopplaats


Meld je aan om hierop te kunnen reageren.