Maasveld

{print_this_page} Schicken Sie diese Seite einem Freund Bookmark and Share

Tot voor kort werden bijna alle gronden langs de Maas nog gebruikt voor landbouw of grindwinning, nu komt de natuurfunctie steeds meer in beeld. Ook in Venlo, Blerick en Tegelen wordt de natuurfunctie van de vrijwel in de stad liggende Maasoevers belangrijker. Door afgraving ten behoeve van kleiwinning bij Blerick in 1996 ontstond de Romeinenweerd. De oevers van de plassen in de Romeinenweerd zijn nu begroeid met wilgen, lisdodden en andere vochtminnende planten. Het gebied wordt begraasd door Galloways. Behalve de invloed van de grote grazers is ook water in het gebied essentieel. Natuurlijk wordt het gebied tijdens hoogwaterperioden door de Maas overstroomd. De Springbeek mondt in het gebied in de Maas uit. Ongeveer tegenover de Romeinenweerd ligt bij Tegelen het Maasveld. Hier ligt bij de gelijknamige nieuwbouwwijk een natuurontwikkelingsgerbied. Uitgangssituatie was een lang smal grasland met enkele verspreid staande wilgen dat in regulier landbouwkundig gebruik was en een aantal losplaatsen voor klei. Nu loopt ook hier een kleine kudde Galloways.

Tel: +31 (0)77-4737575
E-mail: info@limburgs-landschap.nl

map

Standorte in der Nähe

{comments_poi_viewer}


Melden Sie sich einen Kommentar zu diesem Beitrag.