Groote Heide

{print_this_page} Schicken Sie diese Seite einem Freund Bookmark and Share

Juist ten oosten van Venlo ligt één van de grotere Limburgse heidegebieden: de Groote Heide ( 247 ha). Het vroegere gebruik als heidegebied en , tijdens de tweede wereldoorlog , als vliegveld in combinatie met de afwisselende omgeving maken dit één van de soortenrijkste gebieden van het Limburgs Landschap. Er zijn heidevelden,. schraalgraslanden, en naald- en loofbos. Zeldzame soorten zijn de rode dopheide, zandhagedis vele paddestoelensoorten en stroomdalgraslandsoorten als herfsttijloos. Totaal broedden er rond de vijftig soorten vogels in het gebied. In het gebied zijn een landweer en een oefenwal voor de Huzaren aanwezig. De landingsbanen van het oorlogsvliegveld zijn weggehaald. In het natuurgebied is een zweefvliegveld aanwezig. De Stichting het Limburgs Landschap heeft het terrein in erfpacht van de gemeente Venlo. Er loopt een schaapskudde vrij in het grote heidegedeelte

Tel: +31 (0)77-4737575
E-mail: info@limburgs-landschap.nl

map

Standorte in der Nähe

{comments_poi_viewer}


Melden Sie sich einen Kommentar zu diesem Beitrag.