Landgoed de Hamert

{print_this_page} Schicken Sie diese Seite einem Freund Bookmark and Share

Tussen Wellerlooi en Arcen ligt Landgoed de Hamert, 908 ha groot. Dit gebied tussen Maas en Duitse grens, omvat een breed scala aan landschapstypen: de Maasweiden, droge loof- en naaldbossen, heidevelden, vennen, hoogveen, akkers en het snelstromende Geldernsch-Nierskanaal met zijn beekbegeleidende vochtige bos. Het landgoed maakt deel uit van het Nationaal Park de Maasduinen. De eerste sporen van bewoning op de Hamert, (grafheuvels) dateren van ca 2000 jaar voor Christus. Een grote, hoog en centraal in het natuurgebied gelegen grafheuvel, het zogenaamde “Vorstengraf”, stamt uit deze periode. In 1992 heeft de grafheuvel, waarschijnlijk de grootste in Nederland, een restauratie ondergaan. Langs de Maas ligt een smalle zone grasland (Stalberg.) Afhankelijke van hoogteligging en grondsoort komen hier verschillende vegetaties tot ontwikkeling. Sinds enkele jaren worden de stroomdalgraslanden en het aangrenzende bos in het deelgebied de Stalberg begraasd door een kleine kudde Galloways, die het gehele jaar in het gebied verblijft. In de open terreindelen liggen verscheidene vennen: het meest westelijke, het Westmeerven, en oostelijk hiervan het zomers vaak droogstaande Heerenven. In de omgeving van beide vennen zijn eind jaren ‘‘90 regelmatig plagwerkzaamheden uitgevoerd om de grazige vegetatie te veranderen in een vochtige heidevegetatie. In het zuidelijk deel van de Hamert ligt, ingesloten door een hoge rug van stuifduinen, het Pikmeeuwenwater. Hier komt een restant van vroeger in Nederland veel voorkomend hoogveen voor.


Adres:
Twistedenerweg 2
5856 CK Wellerlooi
Tel: +31 (0)77-4737575
E-mail: info@limburgs-landschap.nl

map

Standorte in der Nähe

{comments_poi_viewer}


Melden Sie sich einen Kommentar zu diesem Beitrag.