Neeltje Jans

Print deze pagina (gebruik Google Chrome) Verstuur deze pagina naar een bekende Bookmark and Share

Neeltje Jans

Neeltje Jans is een gevarieerd duinlandschap, waarin allerlei ontwikkelingsstadia van de duinen te vinden zijn. Van jonge zeeduintjes via vochtige valleien en een duinmeer, naar een rij hoge kamduinen. Aan de Oosterscheldekant is op een uitgestrekt slikkengebied een vogeleiland aangelegd. Pioniervogels als visdiefjes, sterns en plevieren broeden er en bovendien zijn er honderden steltlopers die het eiland gebruiken om er bij hoogwater te rusten en veren te poetsen. Aan de Noordzeekant is een slufter aangelegd. Het ‘‘infoduin’‘, een luwe plaats in de duinen met diverse voorzieningen, geeft informatie over het natuurgebied Neeltje Jans. Er zijn een aantal wandelroutes uitgezet, bij 1 ervan passeert men een vogelscherm.¬†Er is een vogelobservatiehut om de vogels op het vogeleiland ongestoord te bespieden.

Adres:
Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder

map

Stopplaatsen in de buurt

Reacties op deze Stopplaats


Meld je aan om hierop te kunnen reageren.