Oranjezon

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

Het duingebied behoort tot de jonge duinen die tussen 1200 en 1700 werden gevormd. Vanaf de zeereep waar veel helm groeit gaat de vegetatie geleidelijk over in duindoornstruweel. Meer landinwaarts groeien soorten als meidoorn, egelantier en bramen. Nog verder landinwaarts gaan duingraslanden en struweel- en bosvegetaties over in natuurlijk loofbos in de binnenduinrand. Midden in het gebied ligt een dennenbos.

In het duingebied zijn drie gemarkeerde wandelroutes uitgezet. Bij de entree van het gebiedĀ is er een kleine expositie waar informatie over de historie en de natuur van het gebied wordt gepresenteerd. In het gebouw ernaast exposeren regelmatig diverse kunstenaars.

HONDEN ZIJN NIET TOEGESTAAN.

Adres:
Kon. Emmaweg 22
4354 KE Vrouwenpolder

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.