Het Zwin

{print_this_page} Schicken Sie diese Seite einem Freund Bookmark and Share

Het Zwin

In het mondingsgebied is nog zo’‘n 200 hectare schor overgebleven.

Het Zwin ligt in het uiterste zuidwesten van Nederland en bestaat uit duinen, slikken en schorren. Het chor wordt aan de zeezijde begrensd door een duinenrij, en aan de landzijde door de in 1872 aangelegde Internationale dijk. De Zwingeul dringt het gebied binnen door een opening in de duinenrij. Direct achter de geulmonding liggen zandige strandvlakten, die verder landinwaarts overgaan in meer slibrijke schorren. De schorren zijn belangrijk als broedgebied voor vogels. Onder meer tureluur, kluut en scholekster broeden er. Vanaf de zeedijk is de kleine zilverreiger bijna dagelijks waar te nemen tijdens zijn zoektocht naar voedsel in de na vloed achter gebleven plassen. Op het schor komt erg veel lamsoor voor, in België heet het “Zwinblomme”. Ook talrijk op het schor zijn o.a. strandkweek en zoutmelde. In het vloedmerk komt de zeldzame zeebiet veel voor en langs de zeedijk is de gele hoornpapaver te vinden.

Adres:
Gerrit van Hoekestraat 2
4525 NH Retranchement

map

Standorte in der Nähe

{comments_poi_viewer}


Melden Sie sich einen Kommentar zu diesem Beitrag.