Easterskar

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

Het Easterskar is een laagveenmoerasgebied met uitgestrekte rietlanden, soortenrijke graslanden en moerasbos. Voor vogels en vlinders is dit 523 hectare grote natuurgebied van groot belang.

Het Easterskar onder Sint Johannesga is vrij toegankelijk op wegen en paden. Langs de Skardyk is een picknickplaats. De vogelkijkhut, “Skiere goes” genaamd, aan de Richard Jungweg trekt dagelijks vele bezoekers. Bij de hut is een parkeerplaats. Ook rolstoelgebruikers kunnen hier terecht.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.