Easterskar

{print_this_page} Schicken Sie diese Seite einem Freund Bookmark and Share

Het Easterskar is een laagveenmoerasgebied met uitgestrekte rietlanden, soortenrijke graslanden en moerasbos. Voor vogels en vlinders is dit 523 hectare grote natuurgebied van groot belang.

Het Easterskar onder Sint Johannesga is vrij toegankelijk op wegen en paden. Langs de Skardyk is een picknickplaats. De vogelkijkhut, “Skiere goes” genaamd, aan de Richard Jungweg trekt dagelijks vele bezoekers. Bij de hut is een parkeerplaats. Ook rolstoelgebruikers kunnen hier terecht.

map

Standorte in der Nähe

{comments_poi_viewer}


Melden Sie sich einen Kommentar zu diesem Beitrag.