Fluezen

{print_this_page} Schicken Sie diese Seite einem Freund Bookmark and Share

Het natuurgebied de Fluezen, ten oosten en zuiden van Koudum, is goed te overzien vanaf het water. Het fietspad van Koudum, Galamadammen naar Hemelum voert de fietser of wandelaar langs de Fûgelhoeke en de Morra. Het Koudumerboskje, langs het Johan Frisokanaal, is buiten het broedseizoen vrij toegankelijk.

De natuur van de Fluezen bestaat uit open water met eilandjes, boezemlanden, rietzomen en wilgenbos. Dit waterrijke deel van Fryslân is uitermate rijk aan vogels.

map

Standorte in der Nähe

{comments_poi_viewer}


Melden Sie sich einen Kommentar zu diesem Beitrag.