Park Jongemastate

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

Het Park Jongemastate ligt aan de rand van het dorpje Raerd (Boarnsterhim). Het is een park met oude bomen, een gracht en een Middeleeuwse poort die direct in het oog springt. Dit 2,2 hectare grote terrein is een van de oudste bezittingen van It Fryske Gea, dat het koestert als een belangrijk landschapselement in het open weidegebied. Het park kreeg vooral bekendheid door zijn rijke stinzenflora. Kijk ook op www.stinzenflorafriesland.nl.

Park Jongemastate is vrij toeganklijk op de paden. In de bloeitijd van de stinzenplanten, rond eind april, begin mei worden incidenteel excursies gehouden. In het poortgebouw is een informatie-paneel te vinden.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.