Grutte Wielen

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

Het is een belangrijk vogelgebied, dit 571 hectare grote geheel van meertjes, riet- en zeggenmoerassen, natte graslanden en twee eendenkooien. Er zijn zomerpolders met kruidenrijke hooilanden en bouwlandjes met akkeronkruiden.

De Ryptsjerksterpolder is vrij toegankelijk van 15 juni tot 1 oktober. Hier lopen twee wandelroutes, die de picknickplaats aan de westkant van de Westerdyk ter hoogte van Ryptsjerk als startpunt hebben. Hier staat een paneel met informatie over het natuurgebied. Een eindje verderop is een uitzichtheuvel opgeworpen. Deze uitkijkpost is het hele jaar vrij toegankelijk. Honden mogen in de Ryptsjerksterpolder niet mee. Wie het natuurgebied van de andere kant wil bekijken, kan terecht in de vogelkijkhut aan de Kooiweg aan de zuidwestkant van Gytsjerk.

In de hut, die permanent voor het publiek open is, staat een informatiepaneel. Vanaf deze plaats is het een mooie gelegenheid een wandeling te maken door het weidelandschap van de Binnemiede- en Weeshûspolder, over een afstand van 3 kilometer. De hond mag mee als hij aangelijnd is. Tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juli, is dit weidevogelgebied voor het publiek gesloten. Door Wielsicht, achter boerderij Wielsicht aan de ventweg tussen Leeuwarden en Swarteweisein, loopt een ongemarkeerde wandelroute over de polderdijkjes.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.