Bûtenfjild

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

De Bouwepet, aan de N361 bij Gytsjerk, is tijdens het broedseizoen van 1 april tot 1 juli afgesloten voor het publiek, maar de rest van het jaar kan de wandelaar hier wel terecht. Er is een route uitgezet, die deels gemarkeerd wordt met zwerfkeien. In het noordelijke deel van het Ottema-Wiersmareservaat ligt een rondgaande wandelroute. Aan de zuidkant ligt een fiets- en wandelpad dat bereikbaar is vanaf de Ottemaweg naar Veenwouden. In de Sippen-finnen ligt een rondgaande wandelroute van ongeveer 2,5 kilometer die alleen buiten het broedseizoen vrij toegankelijk is, dus niet van 1 april tot 1 juli. Dit eiland is alleen per boot bereikbaar. Voor meer informatie over het Bûtenfjild kan de bezoeker terecht bij het paneel dat ter hoogte van de brug langs het fietspad staat, op een afstand van zo’n 800 meter van de Ottemaweg.

Het 297 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Een complex van natuurterreinen waar het Ottema-Wiersmareservaat, de Sippen-finnen, d’Amelannen, de Bouwepet, Japmuoiskolk en Swarte Broek deel van uitmaken. Natte, schrale graslanden, verlande petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en ruigtevelden en een stroomdal van een oud riviertje, met op de beekdalflanken droge, schrale graslanden: al deze verschillende landschapstypen leveren veel bijzondere dier- en plantensoorten op.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.