De Mok

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

De Mok

Het is een vogelgebied van grote betekenis. Tussen augustus en oktober zijn hier vaak duizenden ruiende futen te zien. Tijdens de trek wordt de Mokkebank massaal bezocht door allerlei zangvogels, waaronder zeer zeldzame soorten zoals bladkoninkje, veldrietzanger en de sperwergrasmus.

Locatie: De Mokkebank is te bereiken via de oude zeedijk tussen Mirns en Laaxum.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.