Vogelkijkhut Swan

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

De vogelkijkhut ligt in de zogenoemde ‘Bocht fan Molkwar’. Dit is een ondiepe baai aan de rand van het Ijsselmeer met schraalgrasland, riet, ruigten en nieuw aangelegde zandplaten. Op dit gebied komen veel vogels af. In april overnachten hier soms meer dan 15.000 kemphanen. Naast de kemphaan broedt hier op schraallandjes ook de watersnip, zomertaling en de gele kwikstaart. In het riet broeden onder andere baarmannetje, rietgors en bruine kiekendief. Opmerkelijk is dat de fuut in dit gebied in kolonievorm broedt. In het najaar verblijven hier grote groepen aalscholvers.

locatie:
Bereikbaar vanaf Molkwerum via de IJsselmeerdijk richting Hindeloopen. Na ruim anderhalve kilometer staat de hut aan de westkant van de dijk. In de hut en bij de dijk staan informatiepanelen.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.